Tradisjonelle tekstressurser om historie for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Tekstressurser om 10.9 - forklare teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgde av den industrielle revolusjonen[rediger]

Den industrielle revolusjonen

Den industrielle revolusjon er en oppsummerende artikkel om den industrielle revolusjon i Historie fra cappelen.

  • 10.9 Artikken gjør greie for den industrielle revolusjon.

Tekstressurser om 10.11 - gjere greie for imperialisme og gje døme på avkolonialisering[rediger]

Imperialismen

Imperialismen er en oppsummerende artikkel om imperialismen i Historie fra cappelen.

  • 10.11 Artikken gjør greie for imperialismen.