Naturfag/Tester med spørsmål om verdensrommet for elever frem til 2.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


  • 2.1 - beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre
  • 2.2 - observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året


  • Test for 2.trinn Hentet fra læreboken Regnbuen, Cappelens lærebok i naturfag for småskoletrinnet. Relevans for kompetansemål 2.1 og 2.2.