Tester med spørsmål om teknologi og design frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Mål for opplæringen er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne

  • 7.1 Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer
  • 7.2 Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt
  • 7.3 Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann
  • Fra kraftskolen.no kommer film 11: vindkraft. Filmen er enkel og lett å forstå, den har også humoristiske innslag. Siden inneholder også oppgaver og quiz med fasit til videoressursen.