THAI

Fra Wikibøker – frie læremidler

THAI

Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

พระราชบัญญัติการศึกษา​แห่งชาติ​ § 2 – 8

บทบัญญัติที่ว่า​ด้วย​การจัดการเรียนรู้ด้านภาษาสำ​หรับนักเรียนต่างชาติ​ ​ใน​มาตรา​ 2 - 8 ​กำ​หนด​ไว้​ว่า​ ​นักเรียนที่​เรียน​อยู่​ใน​การศึกษาภาคบังคับคือ​ใน​ระดับชั้นประถม​และ​ชั้นมัธยมศึกษาที่มีภาษาพูด​หรือ​เขียน​ (ภาษา​แม่) ​เป็น​ภาษา​อื่น​ที่​ไม่​ใช่​ภาษานอร์​เวย์​เจียน​หรือ​ภาษาซามิสค์​ ​มีสิทธิ์​ได้​รับการเรียนการสอนภาษา​ ​นอรเวย์​เจียน​เป็น​กรณีพิ​เศษ​ ​จนกระทั่ง​ผู้​เรียนมี​ความ​สามารถ​ใช้​ภาษานอรเวย์​เจียน​ได้​เพียงพอ​ ​สามารถ​ที่​จะ​ติดตามการเรียนการสอน​ใน​ชั้นเรียน​ได้

ถ้า​มี​ความ​จำ​เป็น​ ​นักเรียนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่​จะ​ได้่​รับการเรียนการสอน​ใน​ภาษา​แม่ของตน​ ​หรือ​ทั้ง​สองภาษา​ (ภาษา​แม่​และ​ภาษานอร์​เวย์​เจียน) ​ใน​วิชาต่าง​ ​ๆ​ ​ได้​ ​หรือ​อาจ​จะ​ได้​รับ​ ​สิทธิ์​ใน​การเรียนการสอน​ทั้ง​สองแบบ​ ​ควบคู่​กัน​ไป

สำ​หรับ​ใน​การเรียนการสอนที่กล่าวมานี้​ ​สามารถ​จะ​จัดขึ้น​ใน​สถานศึกษา​อื่น​ที่​ไม่​ใช่​สถานศึกษา​ ​ของนักเรียน​ได้​ ​ใน​กรณีที่​ไม่​มีบุคลากรที่​เหมาะสมทางหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่ดำ​เนินการ​ ​จัดการเรียนการสอน​ให้​เหมาะ​กับ​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ของนักเรียน​ให้​มากที่สุด