Hopp til innhold

Skolelenkesamling/Lenkesamling for Mattefaget

Fra Wikibøker – frie læremidler

- Innholdsbeskrivelse: Nettsted der du finner online-oppgaver, oppgaver for download og øvelsesoppgaver du kan skrive ut.

- Målgruppe: Alle trinn

- Utgiver, sist oppdatering: Dansk nettsted

Skriv inn dine kommentarer om nettstedet her: Diskusjon av kvaliteten til Matematikbogen


- Innholdsbeskrivelse:Et norsk nettsted der man kan spille spill med eller uten tidspress. Oppgavene dekker alle de fire regneartene.

- Målgruppe: Alle trinn

- Utgiver, sist oppdatering:

Skriv inn dine kommentarer om nettstedet her: Diskusjon av kvaliteten til Grublenett


- Innholdsbeskrivelse:Et engelsk nettsted der man kan spille forskjellige matematiske spill.

- Målgruppe: Alle trinn

- Utgiver, sist oppdatering:

Skriv inn dine kommentarer om nettstedet her: Diskusjon av kvaliteten til Funbrain


- Innholdsbeskrivelse:Her er det geometri, hverdagsmatematikk, tallære og statistikk for mellomtrinnet.

- Målgruppe: Alle trinn

- Utgiver, sist oppdatering:

Skriv inn dine kommentarer om nettstedet her: Diskusjon av kvaliteten til Matemania


- Innholdsbeskrivelse: Puggandplay er en interaktiv, digital læringsressurs. Svartjenesten er den sentrale aktiviteten på nettsidene. Her kan elevene sende inn spørsmål om det de lurer på.

- Målgruppe: Målgruppe er barn og unge fra 9 til 13 år.

- Utgiver, sist oppdatering: Puggandplay er et samarbeidsprosjekt mellom Apropos Internett, Fabelaktiv og Høgskolen i Hedmark. Prosjektet er økonomisk støttet fra Utdannings- og forskningsdepartementet og sendekanalen NRK. Oppdatert i 2006

Skriv inn dine kommentarer om nettstedet her: Diskusjon av kvaliteten til Pugg and play


- Innholdsbeskrivelse: Her kan du løse oppgaver med veksling av valuta.

- Målgruppe: Mellomtrinnet?

- Utgiver, sist oppdatering: Børsen


  • Vi på vindusrekka Her har du en tilleggsressurs i matematikk som gir deg mulighet til å jobbe med deler av faget på en annen måte.
  • Matematikk.org På denne siden er det spill, opplegg, diplomer, artikler osv. til alle klassetrinn i grunnskolen. Det nasjonale nettstedet for matematikk. Nettstedet er et idétorg og ressurssted for lærere og elever i grunnskole og videregående opplæring.


- Målgruppe: Mellomtrinnet? Siden er laget for elever i ungdomsskolen og videregående skole

- Innholdsbeskrivelse: * Matematikk på ungdomsskolen. Her finnes oppgaver på de ulike klassetrinn, eksempler fra pensum m.m.

- Utgiver, sist oppdatering: Drevet av to privatpersoner, August 2006.

Skriv inn dine kommentarer om nettstedet her: Diskusjon av kvaliteten til Matematikk.net


- Innholdsbeskrivelse: Nettsted der du finner online-oppgaver, instruksjonsvideoer (streamet for nett eller salg av DVD) og oppsummeringstekster. Engelskspråklig.

- Målgruppe: Videregående skole og oppover

- Utgiver, sist oppdatering: MathTutor, engelsk nettsted (MathTutor hjemmesiden).

Skriv inn dine kommentarer om nettstedet her: Diskusjon av kvaliteten til MathTutor