Sitatrett

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Her diskuterer vi sitatrett eller det som i USA går under betegnelsen fair use i forhold til bruk av videomateriale.

Videoeksempler der sitatrett er blitt brukt[rediger]

  • Sitatretten gjelder for Bush Blair Endless Love: This kind of activity is covered by fair use to the extent that the reuse of copyrighted works creates new meaning by juxtaposition. Combining the speeches by two politicians and a love song, for example, as in "Bush Blair Endless Love," changes the meaning of all three pieces of copyrighted material. (...) The recombinant new work has a cultural identity of its own and addresses an audience different from those for which its components were intended.

Sitatrett i forhold til utdanningsformål[rediger]

Sitatrett blir oppgitt å gjelde for utdanningsformål her: These works can be, among other things, cultural (Worst Music Video Ever!, a controversial comedian's performance), political (a campaign appearance or ad), social or educational (a public service announcement, a presentation on a school's drug policy).


Vil sitatrett gjelde hvis man modifiserer filmmateriale?[rediger]

  • Stillbilder av film med transkribert tekst
  • Beholde lyden uten bilde og så legge inn noe samtalesekvenser


Tillater sitatrett bruk av stillbilder fra film[rediger]

Følgende blir hevdet her: You cannot "freeze" an image from a television program, movie, or film for redistribution. The television program, movie, or film is protected by copyright as a complete entity and as individual frames. Er dette riktig? I dette diskusjonsforumet blir det hevdet at det er greit å gjøre dette under "fair use"-betegnelsen. Her blir det også hevdet at man kan gjøre dette.

Aktuelle rapporter[rediger]

  • Code of Best Practices in Fair Use for Online Video. Kort rapport om hvilken rett man har til å bruke online videomateriale.

Norske artikler om opphavsrett[rediger]

Sentre som er opptatt av opphavsrett[rediger]

Noen spørsmål til diskusjon[rediger]

  • Store deler av filmen "Save private Ryan" ligger også ute på YouTube. Dette er vel ikke lovlig. Hvordan skal man forholde seg til det i forhold til å bruke filmen til utdanningsformål.