Sebastiansk ordbok

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Dictionarium Sebastianum[rediger]

Her kommer ordboken som hører med til læreverket i sebastiansk. Ordboken er på langt nær ferdig, da det i hovedsak er selve språkkurset som er prioritert, først og fremst - ordbok og grammatikkbok kommer i andre rekke. Likevel har jeg så smått begynt på ordboken, som pr. i dag inneholder 437 ord, pluss en rekke avledede ord som ikke er tatt med i tellingen.

Den er dessverre kun tilgjengelig på sebastiansk-norsk for øyeblikket. Det vil imidlertid komme en norsk-sebastiansk del snart også, så fortvil ikke!

Når det gjelder uttale henvises det til språkkurset.

Sebastiansk - Norsk[rediger]

A[rediger]

 • à prep. til
 • abaza nok
 • acetere kjøpe
 • acricultura f jordbruk
 • actor|um m skuespiller; ~a f skuespillerinne
 • Àfrica f Afrika
 • agnódiem m fødselsdag; årsdag
 • agnum m år
 • agnum m zool. lam
 • agustus august
 • alfabetum m alfabet
 • amare elske; like; være glad i
 • Amèrica f Amerika
 • american|um amerikansk (f ~a)
 • amic|um m venn; ~a f venninne
 • angelum m engel
 • animalum m dyr
 • anque også
 • appellere rope på; tilkalle; kalle; benevne; se ~ hete; kalles
 • apperare komme til syne; vise seg; utkomme; synes
 • apocalipsum m dommedagsprofeti; åpenbaring
 • apprendare lære; erfare
 • aprilius april
 • arbrum m bot. tre
 • archivum m arkiv
 • argentum m sølv; penger; una cuiera de ~ sølvskje; couste multum ~ det koster mye penger
 • arida f landjord
 • arrivere ankomme
 • Asia f Asia
 • attendere vente
 • attenzium m oppmerksomhet
 • attora prep. rundt
 • Australia f Australia
 • Austria f Østerrike
 • autobussum m buss
 • automnum m høst
 • automobilum m bil
 • avante prep. foran
 • avere ha
 • avium m fugl

B[rediger]

 • baptisere døpe
 • baptisma f dåp
 • baptistum m døper
 • basementum m kjeller
 • bell|um m vakker (f ~a)
 • bestia f fe; husdyr; kveg
 • bestium m beist
 • bíblia f bibel
 • bierrum m øl
 • blanc|um m hvit (f ~a)
 • bon|um m god; vel; bra (f ~a) ~dire velsigne
 • boutiqua f butikk
 • brichetta f lighter; sigarettenner
 • Britannia Granda f Storbritannia
 • buire drikke
 • buissona f drikk

C[rediger]

 • cadere falle; snuble
 • cafféum m kaffe
 • camelum m zool. kamel
 • campagna f land; à la ~ på landet
 • cantare synge
 • cantata f sang
 • can|um m hannhund; ~a f tispe
 • capitum m hovedstad
 • cappa f frakk; kappe; kåpe
 • carnum m kjøtt
 • casa f hus
 • cata f katt
 • caudum m varme; avo ~ jeg er varm
 • cavall|um m zool. hest; ~a hoppe
 • cendrium m aske
 • cendrérium m askebeger
 • cesa f stol
 • cevellum m hårstrå (av menneske)
 • ciampum m mark; åker; slette
 • ciangere endre; forandre; bytte
 • ciapitrum m kapittel
 • ciaque pron. adj hver
 • ciassura f sko
 • cibum m mat
 • cielum m himmel
 • cigaretta f sigarett
 • Cina f Kina
 • cines|um m kinesisk (f ~a)
 • como adv. (lik)som; slik som
 • commencere begynne
 • commento adv. hvordan
 • comprendere forstå
 • confessere tilstå; bekjenne
 • congregere samle; se ~ samle seg
 • coniughere konjugere, bøye verb
 • contentere inneholde
 • contentum m innhold
 • conversazionum m konversasjon, samtale
 • coplum m par (to mennesker)
 • córium m lær
 • costa f kyst
 • coucere legge; se ~ legge seg
 • coustere koste
 • covrire tildekke; tilsløre; skjule
 • creare skape; utforme
 • creatura f skapning; vesen
 • credere tro; tro på; anta; regne med
 • crire rope; skrike
 • cronica f krønike; kronikk
 • cuiera f skje
 • cultivere dyrke
 • cum prep. med

D[rediger]

 • Danemarquia f Danmark
 • danes|um m dansk (f ~a)
 • dansere danse
 • de prep. fra; av
 • december desember
 • decidere bestemme, avgjøre
 • decovrire avsløre; oppdage
 • desert|um m ørken; ødemark; adj. øde (f ~a)
 • dessum prep. over
 • Deum m Gud
 • devenire bli; utvikle seg til
 • diamantum m diamant
 • dicere si
 • dictionarium m ordbok
 • diem m dag
 • dificilum m vanskelig (f ~a)
 • dinerum m middag (måltid)
 • divergere sprike
 • divisere adskille; dele; skille; splitte
 • domina f frue
 • dominga f søndag
 • dominum m herre
 • donnere gi; donere
 • dormire sove
 • dovare burde; måtte; skulle
 • drect|um m rett (også adj.) (f ~a)
 • dur|um hard (f ~a)
 • durante prep. under, i løpet av; ~ que konj. imens

E[rediger]

 • ecce prep. her
 • ecclesia f kirke
 • ego pron. jeg
 • elefantum m zool. elefant
 • ella pron hun; den; det
 • entra prep. mellom
 • entrare entre (å gå inn i)
 • envoiare sende
 • epístula f brev
 • erigere reise; løfte; se ~ reise seg opp
 • escola f skole
 • Espagna f Spania
 • espagnes|um m spansk (f ~a)
 • estare være; bli
 • estatum m sommer
 • Estonia f Estland
 • estones|um m estisk (f ~a)
 • et og
 • etatum m stat
 • Etates Unizeves m pl. De forente Stater (USA)
 • Europa f Europa
 • ex pron. den; det; man
 • exercisum m oppgave; øvelse
 • explanazionum m forklaring

F[rediger]

 • facere gjøre; lage; la
 • facil|um m enkel(-t) (f ~a)
 • fantastic|um m fantastisk (f ~a)
 • febraius februar
 • felic|um m lykkelig (f ~a)
 • femina f kvinne
 • ferebare sveve; bære
 • fermare stenge; lukke
 • fertil|um m fruktbar (f ~a)
 • fili|um m sønn; f ~a datter
 • finalementeendelig; omsider; tilslutt
 • Finnia f Finland
 • finnes|um m finsk (f ~a)
 • fixere fastsette
 • flora f blomst
 • fluva f flod; elv
 • Francia f Frankrike
 • frances|um m fransk (f ~a)
 • froidum m kulde; avo ~ jeg er kald
 • fructum m frukt
 • fumare røyke

G[rediger]

 • gardire holde; beholde; passe på
 • gentil|um m snill; hyggelig; elskverdig (f ~a)
 • Germania f Tyskland
 • germanes|um m tysk (f ~a)
 • giall|um m gul (f ~a)
 • giardinum hage
 • gien|um m ung (f ~a)
 • giovédiem m torsdag
 • grand|um m stor; flott (f ~a)
 • griss|um m grå (f ~a)
 • gusta f smak
 • gustare smake

H[rediger]

 • habitere bo; leve
 • herba f bot. urte; plante; vekst
 • homin|um m mann; menneske [hankjønn]folk (f ~a[kvinnemenneske])
 • hora f time; klokkeslett
 • horribl|um m fryktelig; fæl; horribel (f ~a)

I[rediger]

 • ianuarius januar
 • Iesus Christus Jesus Kristus
 • il pron. han; den; det
 • illuminare opplyse; lyse opp; skinne sterkt
 • imágina f bilde
 • imperator|um m keiser; f ~a keiserinne
 • impéri|um 'm keiserdømme; ~alum m keiserlig; ~ala f keiserlig
 • in prep. i; inni
 • incecta f insekt
 • infant|um m [gutte-]barn (f ~a [pikebarn])
 • instanzia f øyeblikk
 • intelligent|um m intelligent (f ~a)
 • interrogatorium m avhør
 • isla f øy
 • Islandia f Island
 • islandes|um m islandsk (f ~a)
 • Italia f Italia
 • italian|um m italiensk (f ~a)
 • iugnius juni
 • iulius juli
 • ivernum m vinter

L[rediger]

 • laborare arbeide; jobbe
 • lamentatia f klagesang
 • Latvia f Latvia
 • latvanes|um m latvisk (f ~a)
 • lavere vaske; se ~ vaske seg
 • leid|um m stygg (f ~a)
 • léoum m zool løve
 • lexionum m leksjon
 • librere frigjøre; løslate; slippe løs
 • librérium m bibliotek
 • librum m bok
 • ligere lese
 • lingua f språk
 • Lithuania f Litauen
 • lithuanes|um m litauisk (f ~a)
 • locatium m sted; plass
 • locusta f gresshoppe
 • lucere lyse; stråle; skinne
 • ludere leke; spille
 • lui pron. ham; henne
 • lumba f anat. midje
 • lundiem m mandag
 • luxum m lys

M[rediger]

 • mai aldri
 • maius mai
 • mal|um m dårlig (f ~a)
 • mangere spise
 • mapum m kart
 • mardiem m tirsdag
 • marin|um s sjømann; m sjø- (f ~a)
 • marquere markere
 • martius mars
 • matina f morgen
 • matra f mor
 • medium prep. mellom; in ~ i midten; midt i
 • mela f honning
 • mera f hav
 • mercrédiem m onsdag
 • messagiatorum m budbringer
 • messagium m melding; bud
 • metrum m t-bane
 • mettere legge; putte; sette; stille
 • midiem m midt på dagen (12:00)
 • mign|um m søt; pen (f ~a)
 • minocta f midnatt (00:00)
 • montana f fjell; berg
 • mortire dø; omkomme
 • moton|um m zool. sau; ~a søye
 • multipliquare multiplisere; mangedoble; formere (seg)
 • mult|um m adv. mye; mange (f ~a); (pl ~es)
 • mundum m verden

N[rediger]

 • natere bli født
 • nationum m nasjon
 • negr|um m svart (f ~a)
 • nocta f natt
 • Norvégia f Norge
 • norveges|um m norsk (f ~a)
 • noum m navn
 • november november
 • nov|um m ny (f ~a)
 • nuiágia f sky
 • nunc adv.

O[rediger]

 • oceana f hav
 • Oceania f Oseania
 • october oktober
 • oderum m lukt
 • offrire tilby
 • oublire glemme
 • ouvrire åpne

P[rediger]

 • pagina f side (i en bok, nettleser etc)
 • palatium m palass
 • panum m brød
 • pap|um m pave; ~alum m pavelig; ~ala f pavelig
 • pairum m par (substantiv, eks. et par sko. for kjærestepar, se coplum)
 • par prep. gjennom; ved; av; per
 • pardonnare tilgi; unnskylde
 • parentum m forelder
 • parlare prate; snakke; tale
 • partire forlate; reise; dra avgårde
 • passere gå (om tiden); passere; rekke; tilbringe; bestå (eksamen)
 • patrum m far
 • paura f frykt
 • peccata f synd
 • peninsula f halvøy; odde; nes
 • penna f penn
 • pensare tenke; synes; mene
 • per prep. for
 • perdere miste; tape
 • piccol|um m liten (f ~a)
 • pietrum m stein; klippe; fjellvegg; grus
 • pilum m hårstrå (av dyrepels, for menneskehår, se cevellum)
 • piscum m fisk
 • placire hygge; se ~ hygge seg
 • ploggia f regn
 • plurare gråte
 • plus mer; flere; pluss
 • pocum litt, noe
 • polit|um m høflig (f ~a)
 • Polonia f Polen
 • polones|um m polsk (f ~a)
 • porc|um gris; galte; ~a gris; purke
 • post prep. etter
 • povere kunne
 • pre prep. før
 • predire preke; forkynne
 • prendere ta; gripe; fenge; slå an
 • preparare forberede
 • primtempum m vår (årstid)
 • principium m begynnelse
 • prodúcere produsere; avle frem
 • professor|um m lærer; professor; ~a lærinne; professor
 • pronunci|ere uttale ~a f uttale
 • pullúllere myldre; vrimle

Q[rediger]

 • quando adv. når; konj. når; da
 • quant|um m hvor mye; ~a f hvor mye; ~es m/f pl. hvor mye
 • que pron. hva; konj. at; enn
 • questionum m spørsmål
 • quest|um dette (f ~a)
 • qui pron. hvilken; hvem; som
 • quo prep. hvor

R[rediger]

 • rasere barbere; se ~ barbere seg
 • realisere virkeliggjøre; innse; være klar over; utføre; realisere
 • regal|um m kongelig (f ~a)
 • regere regjere; styre
 • regina f dronning
 • regnum m kongedømme; rike; velde
 • regum m konge
 • remplire fylle opp
 • reptila f krypdyr; reptil
 • respublica f republikk
 • restere gjenstå
 • retournere returnere
 • revenire komme tilbake
 • roba f kjole
 • rogare spørre
 • rompere ødelegge; knuse
 • ross|um m rød (f ~a)
 • rubina f rubin
 • Russia f Russland
 • russian|um m russisk (f ~a)

S[rediger]

 • sabatum m lørdag
 • safira f safir
 • salire stige på
 • salve|re hilse; frelse; fam. ~! hei! morn!
 • salvorum m frelse; m hilsen
 • sanctifare hellige; helliggjøre
 • sanct|um m hellig (f ~a)
 • sanguina f blod
 • savagi|um m vill (f ~a)
 • savere vite; ane
 • scendere stige av
 • scribere skrive
 • sémenum m frø
 • semper alltid; per ~ for alltid; for evig
 • sentia f sti
 • senza prep. uten
 • september september
 • sera f kveld
 • signum m symbol; tegn; merke
 • similat|um lik som (f ~a)
 • similiata f sub. avbilde; likhet; likhetstrekk; klone
 • sola f sol
 • sonare spille; lage lyd
 • sortire gå ut
 • specium m art, slag
 • spendere bruke; ~ do tempum bruke tid; ~ do argentum bruke penger
 • spiritum m ånd
 • stare stå
 • sterella f stjerne
 • student|um m student; ~a studine
 • studere studere
 • succedere etterfølge, arve
 • Suécia f Sverige
 • sueces|um m svensk (f ~a)
 • sub prep. under
 • sur prep. på, oppå
 • surfacium m overflate
 • survivere overleve
 • suvante ofte

T[rediger]

 • tablum m bord
 • táglia f belte
 • tasca f oppgave
 • tempum m tid
 • ténebra f mørke
 • terra f jord
 • texta f tekst
 • théa f te; ~iéra f tekanne
 • theatrum m teater
 • tipa f type; slag; stil
 • tortua f skilpadde
 • tortura f tortur
 • torturere torturere
 • tot|um m alt; helt; fullstendig (f ~a); ~es alle
 • tourta f kake
 • traductire oversette
 • tramvia f trikk
 • tu pron. du

U[rediger]

 • unionum m union
 • unizere forene
 • urzum m bjørn; ~ polarum isbjørn
 • utilisere bruke; benytte

V[rediger]

 • vacancia f ledighet; tomrom; pl ferie
 • vacant|um m tom (f ~a)
 • vadere
 • vendere selge
 • venerdiem m fredag
 • venire komme
 • verbum m ord; pro~ ordspråk
 • veritum m sannhet
 • vert|um m grønn (f ~a)
 • ver|um m sann (f ~a)
 • vestere ha på seg; gå kledt i
 • vexillium m flagg
 • via f vei
 • videre se; innse
 • vieggi|um m gammel (f ~a)
 • virgina f jomfru
 • visitere besøke
 • visitum m besøk, visitt
 • vivere leve
 • voca f stemme
 • volere fly (fugler etc.)
 • voulere ville
 • voulontum m vilje
 • vousta f hvelving; ~cielum m himmelhvelving