Religion, livssyn og etikk/Undervisningsopplegg om Gudshus eller helligdommer i de fem verdensreligionene

Fra Wikibøker – frie læremidler

Som vi ser av kompetansemålene etter 7. trinn, skal elevene kunne beskrive gudshusene eller helligdommene til de fem store verdensreligionene; kristendommen, jødedommen, islam, hinduismen og buddhismen. Det presiseres at elevene skal benytte digitale verktøy for å skaffe informasjon og til å presentere de ulike bygningene og bruken av dem.

Her finnes det mye informasjon tilgjengelig på Internett. Dersom man søker på kirke, synagoge, tempel eller kloster, kan man finne sider med mye relevant informasjon. Ved å søke på de ulike religionene, vil man også få opplysninger om denne religionens helligdommer. Man kan videre finne ut hvordan de ulike helligdommene blir brukt og hvilke aktiviteter som foregår der.

Kunnskapsløftet sier ikke noe om hvilket trinn elevene skal tilegne seg denne kunnskapen på. Det avhenger av den lokale læreplanen om de plasserer det på femte, sjette eller sjuende årstrinn. Rent praktisk ville jeg dele klassen i grupper på to eller tre elever. Det er viktig at alle på gruppa veit hva de skal gjøre.

Under kompetansemål for kristendommen står det at de skal beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus. Da kan en gruppe ta for seg statskirken, en annen den katolske kirke mens en tredje gruppe tar for seg bedehuskulturen. Jødedommen kan ha både tempel og synagoge og i buddhismen finner vi tempel og kloster. Hvis det er mange nok grupper, kan de få hver sine type bygninger å utforske.


Hva skal elevene finne ut:

 • Beskrive helligdommen. Her kan de finne bilder og beskrivelser av bygningen. Kanskje er det bestemte regler for hvordan bygningen er utformet.
 • Er det forskjeller i byggestil i ulike land?
 • Hvor gamle er de eldste helligdommene som fortsatt finnes?
 • Hva brukes bygningene til? Hva slags aktiviteter foregår der?

Det står videre i læreplanen at elevene skal bruke digitale verktøy til å presentere den informasjonen de har innhentet. PowerPoint er et program som egner seg godt til slik presentasjon. Dersom elevene har kunnskap om å utvikle hjemmeside med for eksempel FrontPage eller de ønsker å skrive blogg eller har lært Pageflakes, bør de få anledning til å presentere prosjektet sitt ved hjelp av disse presentasjonsformene. Hvis elevene mestrer programmene, bør de ikke hindres i å ta dem i bruk selv om læreren ikke mestrer det fullt ut.


Relevans for læreplanen[rediger]

Mål for opplæringa etter 7. årstrinn er at eleven skal kunne:

Kristendommen:

 • beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Jødedommen:

 • beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Hinduismen:

 • beskrive tempelet og reflektere over dets betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Buddhisme:

 • beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner


Eksterne lenker som kan være til god hjelp for elevene[rediger]

 • En oversikt over norske kirker[1]
 • En side som forteller om moskeer [2]
 • Her er en side som forteller om synagogen [3]
 • Dette er en side om buddhismen og tempelets stilling [4]
 • Her kan du få opplysninger om hinduenes tempel[5]