Hopp til innhold

Religion, livssyn og etikk/Kunst, arkitektur og musikk i islam for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever om kunst, arkitektur og musikk i islam for elever frem til 10.årstrinn


Koranen med kalligrafi

Enkelte hadither forbyr bruk av bilder. Det sies at når dommedag kommer vil den som har laget bilder av ting med sjel, få i oppgave å få liv i disse bildene. I islam brukes ofte kalligrafi som kunst uttrykk. Ornamentikk og geometriske figurer i ulike sammensetninger er også brukt gjennom hele islams historie. Bildeforbudet har ikke alltid vært like strengt, det er heller ikke like strengt innenfor de forskjellige retningene. Når man underviser må man være forsiktig med å bruke gudsbilder innenfor islam, det samme gjelder også om elevene skal tegne fra koranen eller islams historie.