Religion, livssyn og etikk/Kristendommen for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler

Målet for oppæringen er at elevene skal kunne: fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamentet.


Fortellingen om Moses

  • Handlingsbeskrivelse: En digital historie som er laget av barnetegninger. Den forteller historien om Moses.
  • Kilde: YouTube
  • Tidsvarighet: 7:01

| Påskehistorien hendelsen fra palmesøndag til 1. påskedag tid: 5.11 min