Hopp til innhold

Religion, livssyn og etikk/Kristendommen for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles.

Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

 • 10.1 -
 • 10.2 -
 • 10.3 -
 • 10.4 -
 • 10.5 -
 • 10.6 -
 • 10.7 -
 • 10.8 -
 • 10.9 -
 • 10.10 -
 • 10.11 - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen


Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 10.årstrinn: