Religion, livssyn og etikk/Buddhismen for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:

Buddhismens symbol - Hjulet
  • beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
  • presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til buddhismen
  • samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster


Dette er en visuelt vakker film som kan fungere fint som en introduksjon eller avslutning av arbeidet med Buddhismen. Lengde: 4:48.

Dette er en film som viser tempel og tempelliv i Laos. Den kan brukes i arbeidet med begge de ovenstående kunnskapsmålene da den både viser templer og religiøs kunst. I tillegg gir de norske kommentarene elevene et innblikk i templenes religiøse betydning. Lengde:4:14.

Denne filmen viser vakker buddhistisk dans. Koreografien og synkroniseringen som danserne får til her er helt utrolig. Lengde: 5:57.

Denne videoen viser hverdagslivet til en buddhistisk familie. Underveis får vi høre om buddhistisk tro og praksis. Lengde: 27:30