Hopp til innhold

Redigere Wikitekst/Utheving av tekst

Fra Wikibøker – frie læremidler


Utheving av tekst kan gjøres på mange måter. I dette kapittelet får du lære hvordan du kan utheve tekst ved hjelp av fete typer, kursivere tekst, understreke tekst, bruke hevet og senket tekst, foruten et kjapt triks for å øke eller redusere fontstørrelsen med et hakk.

Den fremste måten å skape en ryddig tekst på er å gjøre fornuftig bruk av overskrifter. I wikitekst lages overskrifter i forskjellige nivåer ved å omslutte teksten med likhetstegnet =. Det høyeste nivået brukes normalt bare i sidetitler. Overskrifter fanges opp av innholdsfortegnelsen slik at det blir lett for en leser å navigere til ønsket del av siden. Jo tydeligere overskriften veileder leseren jo bedre er det. Samtidig bør den være så kort at den ikke tar opp for mye av siden.

= Sidetittel (nivå én) =
== Underavsnitt (nivå to) ==
=== Underoverskrift (nivå tre) ===
==== Underoverskrift (nivå fire) ====
===== Underoverskrift (nivå fem) =====
====== Underoverskrift (nivå seks) ======

Gir følgende resultat:

Sidetittel (nivå én)[rediger]

Underavsnitt (nivå to)[rediger]

Underoverskrift (nivå tre)[rediger]

Underoverskrift (nivå fire)[rediger]

Underoverskrift (nivå fem)[rediger]
Underoverskrift (nivå seks)[rediger]

Fete typer og kursiv[rediger]

Tekst kan i tillegg utheves med fete typer eller kursiv. Det gjøres ved å omslutte ordet, eller ordene med apostrof av typen typewriter apostrophe. For å være sikker på at det er det riktige tegnet kan det skrives med HTML slik: '

Wikitekst gir mulighet til å utheve tekst på flere måter:

  • Fete typer
  • Kursiv
  • Kursiv og fete typer
'''tekst med fete typer'''

''tekst i kursiv''

'''''tekst i fet og kursiv'''''

''tekst i kursiv '''tekst i kursiv og fet'''''

HTML[rediger]

Siden programvaren som leser wikitekst forstår HTML er det også mulig å bruke HTML-tagger. Følgende metoder kan benyttes for å utheve tekst ved hjelp av HTML:

  • overstryke
  • understreke
  • tekst med en mindre font
  • tekst med en større font
  • Tekst som er hevet
  • Tekst som er senket
<s>tekst som skal overstrykes</s>

<u>tekst som skal understrekes</u>

<small>tekst som skal ha en mindre font</small>

<big>tekst som skal ha en større font</big>

<sup>tekst som skal heves</sup>

<sub>tekst som skal senkes</sub>