Redigere Wikitekst/Legge inn lenker i teksten

Fra Wikibøker – frie læremidler

Noe av det som gjør leseopplevelsen på nettet til så lærerik er at ord og uttrykk kan lenkes til andre ressurser som forklarer eller utdyper sammenhenger. Lenker kan deles inn i flere typer, og for å skrive dem trenger en å skjønne litt om strukturen på Wikimedias wiki’er.

Wikimedias prosjekter[rediger]

Wikimedias Foundation driver mange wiki-prosjekter. Selv om de kanskje er mest kjent for prosjektet Wikipedia, finnes det mange andre prosjekter også, slik som Wikibooks. Flere av disse prosjektene er delt inn i egne språkutgaver. I tillegg til eventuelle språkutgaver deles Alle prosjektene inn i navnerom, sider og undersider. For å lenke til andre sider innenfor Wikimedias prosjekter er det nyttig å kjenne til denne grunnleggende oppbyggingen. En typisk lenke er sammensatt av et eller flere av disse elementene i hierarkisk orden: prosjekt:språkkode:navnerom:side/underside

Ordforklaring[rediger]

  • Prosjekt, brukes om Wikimedia Foundation’s forskjellige prosjekter.
  • Språkutgaver er selvstendige utgaver av et prosjekt med et eget språk.
  • Navnerom er et avgrenset område på serveren hvor sider kan opprettes og lagres.
  • Undersider er sider som er knyttet til en bestemt side i et navnerom.
  • Wikilenker er lenker til sider innenfor en språkutgave av samme prosjekt.
  • Interwiki-lenker er lenker til andre språkutgaver eller prosjekter.
  • Eksterne lenker er lenker til andre nettsteder.

Prosjekter[rediger]

m: Metawiki
mw: MediaWiki
c: Wikimedia Commons
b: Wikibooks
d: Wikidata
w: Wikipedia
species: Wikispecies
wikt: Wiktionary

Navnerom[rediger]

Denne siden skal forklare det mest grunnleggende om å legge inn lenker i en wiki. Under er det noen eksempler på lenker, med en forklaring på hvordan de er bygget opp:


En wikilenke til hovedsiden på dette prosjektet. Hovednavnerommet behøver ikke å oppgis.
[[hovedside]]
side
En wikilenke til dette prosjektets hjelpeside som ligger i et annet navnerom.
[[Wikibøker:Hjelp]]
navnerom:side
En wikilenke til denne siden. Den er en underside av en annen side i hovednavnerommet.
[[Redigere Wikitekst/Legge inn lenker i teksten]]
Side/underside
En interwiki-lenke til forsiden på norsk Wikipedia. Hovedsiden hører til hovednavnerommet som ikke behøver å oppgis.
[[w:no:forside]]
prosjekt:språk:side
En interwiki-lenke til forsiden på engelsk Wikipedia. Legg merke til at språkkoden er endret.
[[w:en:main_page]]
prosjekt:språk:side
En interwiki-lenke til forsiden på engelske Wikibooks. Legg merke til at et innledende kolon er alt som skal til for å oppgi samme søsterprosjekt på et annet språk.
[[:en:main_page]]
prosjekt:språk:side
En ekstern lenke. På denne måten kan man lenke til alle sider på internett. Etter første mellomrommet kan du oppgi navnet du vil lenken skal vise.
[https://www.no.wikipedia.org Wikipedia på norsk]
URL navn på lenke

Wikilenker[rediger]

En wikilenke er som nevnt en lenke til sider innenfor det prosjektet du befinner deg på. Nå er du på den norske utgaven av Wikibøker. Innenfor et prosjekt eller mellom prosjekter må man ta hensyn til navnerommet en side befinner seg i for at lenkene skal føre til riktig side. Denne boken befinner seg i hovednavnerommet. Andre navnerom er Mal, Kategori og Wikibøker. Ved lenking til andre prosjekter eller språk er det mulig å bruke de engelske navnene på navnerommet.

Lenker til hovednavnerommet[rediger]

Symbol Navn
[] hakeparantes
| rør
/ forover skråstrek
: kolon

Under finner du noen eksempler på lenker til sider i hovednavnerommet. Alle sider etter en forover skråstrek er undersider av den siden som står foran skråstreken.

En wikilenke er enkelt å lage. En lenke vil vises med fete typer hvis den lenker til seg selv. For eksempel kan vi lenke til denne siden, som er en underside av boken du leser i: Redigere Wikitekst/Legge inn lenker i teksten. For å lenke til en side skriver man hele sidenavnet omsluttet av to hakeparantes på hver side.

[[Redigere Wikitekst/Legge inn lenker i teksten]]

Ofte er det nødvendig å la lenken vise en bestemt tekst, i stedet for å vise hele sidenavnet. Da må man legge inn et rør etter selve sidenavnet, etterfulgt av teksten man ønsker skal vises. Du kan skrive hva du vil etter røret.

For eksempel kan en lenke til en eksisterende side. Så lenge siden det lenkes til eksisterer vil den være blå. Hvis lenken ikke eksisterer vil den være rød. Under ser du lenkene slik de synes i redigeringsmodus.

[[Redigere Wikitekst|eksisterende side]]
[[Redigere Wikitekst/lenken ikke eksisterer|lenken ikke eksisterer]]

Lenker til andre navnerom[rediger]

Når man lenker til et annet navnerom setter man navnerommet foran sidenavnet i lenken. Navnerommet og sidenavnet skilles fra hverandre med et kolon. Under vises et eksempel på en lenke til siden Retningslinjer og fremgangsmåter i navnerommet Wikibøker.

[[Wikibøker:Retningslinjer og fremgangsmåter]]

Interwiki-lenker[rediger]

For å lenke til et annet prosjekt må lenke begynne med å angi hvilket prosjekt det er snakk om, etterfulgt av språkkode og eventuelt navnerom om det ikke befinner seg i hovednavnerommet. Under lenkes det til norsk Wikipedias side om wikitekst i navnerommet for hjelp.

[[w:no:Hjelp:Redigering]]
Opprydning: For tiden foregår det en del oppussing, og denne siden har foreløpig noen mangler. Du kan hjelpe Wikibøker med å forbedre den. Følgende forbedringer er foreslått: Lag en tabell med prefikset som lenker til de forskjellige prosjektene og en lenke til en oversikt med aktuelle språkkoder


Eksterne lenker[rediger]

Kilder[rediger]