Pedagogikk/Videoer med aktuelle pedagoger

Fra Wikibøker – frie læremidler


  • John Hattie. Foredrag om den store undersøkelsen han gjorde (2012). Ved OiSe i Toronto.