Pedagogikk/Teknologisk-pedagogiske trender i 2012

Fra Wikibøker – frie læremidler

Kollektiv intelligens[rediger]

Bruk av søkemotorer. Is Google Making us stupid? Av Nicholas Carr. En bok i år: Is the internet changing the way you think? (Steven Pinker, Clay Shirky, Richard Dawkins). Google som den “kollektive hjernen” til den globale befolkningen. Hvordan blir forhold mellom artefaktbegrepet og internett. Nettet som metafor for læring Nye begreper er utviklet for arbeid i små grupper som for eksempel group cognition.

Den digitale navigeringskompetansen: Hva innebærer den? Google kan brukes som ordbok for å finne ut hva som er vanlig formuleringer å bruke osv. Kan skrive ordet inn i Google søkemotoren. – folksonomi. Fint hvis man jobber med fremmedspråk. Hvilken type informasjon er det da man bygger på.

MOOC[rediger]

Ser ut til at MOOC for alvor ser ut til å få gjennomslag.

  • Coursera
  • Bokprosjekt: Sjekke ut connectivism og det Siemens lanserte med MM (massiv opplæring som er distrubuert)
  • 35 000 studenter som tar IT-kurs på Stanford.

Kilder[rediger]