Pedagogikk/Læreren som forsker

Fra Wikibøker – frie læremidler


På mange måter kanskje vært en klisje - på grunn av mangelene på vilje til systematisk (bruke momenter fra artikkel jeg tidligere har skrevet). Lansere “læreren som forsker”. Hva kreves hvis undervisningen i skolen skal være forskningsbasert? Hvilken type forskning vil det være snakk om? Ideer om “læreren som forsker” har eksistert tidligere, men har ikke hatt en dominerende plass i oppfatningen om lærerrollen før kanskje det siste året. Historisk har Stenhouse vært en sentral person og også aksjonsforskningstradisjonen (en visjon om fremtidens skole). Man kan også spørre seg om hvordan man skal tiltrekke de beste hodene til læreryrket som karriere. En lærergjerning som også gir gode muligheter for egenutvikling blir viktig. Det synes kanskje mer nødvendig enn noen gang tidligere. Introduksjon av digital teknologien aktualiserer og forsterker behovet for systematisk etter- og videreutdanning og et tydelig og interessant karrieresystem for lærere. Interaktiv tavle vs bærbar PC: Sakteskrivende lærere vil lettere kunne betjene en berøringsteknologi enn et tastatur. Skoler bør veilede hverandre (mininettverk)


Se også[rediger]

Aksjonslæring