Opplæringslovens § 2-8

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).Utviklingsfase: 25% (ved 27. januar 2008) (27. januar 2008)


§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.

Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Endra med lover 4 juli 2003 nr. 84 (i kraft 1 okt 2003), 2 juli 2004 nr. 69 (i kraft 1 sep 2004, etter res. 2 juli 2004 nr. 1064).


Opplæringslova § 2-8 på ulike språkUtviklingsfase: 25% (ved 27. januar 2008) (27. januar 2008) • albansk
 • arabisk
 • engelsk
 • kroatisk
 • litauisk
 • polsk
 • spansk
 • somalisk
 • russisk
 • tamilsk
 • thai

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ § 2 – 8

บทบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ในมาตรา 2 - 8 กำหนดไว้ว่า นักเรียนที่เรียนอยู่ในการศึกษาภาคบังคับคือในระดับชั้นประถมและชั้นมัธยมศึกษาที่มีภาษาพูดหรือเขียน (ภาษาแม่) เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษานอร์เวย์เจียนหรือภาษาซามิสค์ มีสิทธิ์ได้รับการเรียนการสอนภาษา นอรเวย์เจียนเป็นกรณีพิเศษ จนกระทั่งผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษานอรเวย์เจียนได้เพียงพอ สามารถที่จะติดตามการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้

ถ้ามีความจำเป็น นักเรียนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะได้่รับการเรียนการสอนในภาษาแม่ของตน หรือทั้งสองภาษา (ภาษาแม่และภาษานอร์เวย์เจียน) ในวิชาต่าง ๆ ได้ หรืออาจจะได้รับ สิทธิ์ในการเรียนการสอนทั้งสองแบบ ควบคู่กันไป

สำหรับในการเรียนการสอนที่กล่าวมานี้ สามารถจะจัดขึ้นในสถานศึกษาอื่นที่ไม่ใช่สถานศึกษา ของนักเรียนได้ ในกรณีที่ไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมทางหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับความรู้ความสามารถของนักเรียนให้มากที่สุด


 • tyrkisk
 • urdu
 • vietnamesisk