Norsk VG1

Fra Wikibøker – frie læremidler
Jump to navigation Jump to search

Denne nettboken er rettet mot vg1 Norsk språk og litteratur. Boken er ment å være en ressurs for elever som skal ta studieforberedende studieprogram. Boken dekker følgende temaområder som er relevante for Kunnskapsløftet