Naturfag for ungdomstrinnet/Rettleiing for bokmålsbrukarar

Fra Wikibøker – frie læremidler
  • Unngå å bruke substantiv der du kan omskrive med adjektiv eller aktive verb. Skriv til dømes ikkje: "Flercellede veseners formeringsprosess har sin begynnelse ved sammensmeltning av to kjønnsceller." Skriv i staden. "Når flercellede vesener formerer seg, starter det ved at to kjønnsceller smelter sammen."
  • Unngå i regelen å bruke passive verbformer. Skriv til dømes ikkje: "Abortinngrep gjennomføres på sykehus.", men "På sjukehus gjennomfører dei abortinngrep."


Skriv for øvrig teksten på bokmål, og skriv i veg. Men merk det du skriv med

{{uoversatt|bokmål}}

øvst.