Naturfag/Alternativ layout 3

Fra Wikibøker – frie læremidler


Du er her:
Wikilæreboken i Naturfag > Om Wikilæreboken

Et åpent samarbeidsprosjekt
Et åpent samarbeidsprosjekt

Boken består av en rekke ressurser som dekker ulike emneområder innenfor naturfag. Målgruppe er elever på barne- og ungdomstrinnet. Foreløpig er det lagt ut mest videoressurser. Boken er en lærebok skrevet av bidragsytere fra forskjellige steder i landet. Studenter er i stor grad bidragsytere. Innholdet kan kopieres og brukes fritt. Vi begynte i 2007 og arbeider nå med å dekke alle kompetansemålene i læreplanen.