Musikk/Teori om norske folkeinstrumenter

Fra Wikibøker – frie læremidler

Hardingfele[rediger]

Hardingfela er det mest brukte av folkeinstrumentene våre.

Den er nesten lik en vanlig fiolin med 4 strenger, men hardingfela har i tillegg 4 understrenger som synger med.

Den har noe tynnere og kortere strenger enn fiolinen.


Fanitullen spilles på hardingfele

Langeleik[rediger]

Melodien spilles på en streng. De andre strengene lyder som en c-dur - akkord. Slik blir alle melodiene akkompagnert med bare en harmoni. Dette gir den spesielle folkemusikk-stilen. I dag brukes langeleik nesten bare i Valdres.

Bjørnen sover spilles på langeleikLur[rediger]

Luren ble tidligere ofte brukt som et redskap i seterdriften for å lokke til seg dyrene på gården og til å skremme ulven.

På denne neverluren kan en bare få fram naturtonene, det vil si de tonene en messingblåser kan spille uten å bruke ventiler eller sleide.

Spilling på lur, norsk folkemuseum


Bukkehorn[rediger]

Bukkehorn er rett og slett et uthult horn av en geitebukk som det er lagd 4 hull i. Bukkehornet ble i tidligere tider brukt på samme måte som luren til å kommunisere med dyrene, men med tiden er det brukt som et ekte instrument.

En bånsull (voggevise) spilles på bukkehorn