Musikk/Grunnleggende harmonilærebegreper

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk
Kapitler
Hovedsiden
Grunnleggende
Satslære
Hørelære


Notasjon[rediger]

Stemmeomfang[rediger]

Når man skriver for et gitt ensemble, er det naturligvis viktig å vite hva instrumentet kan og ikke kan. På høyt nivå tar man hensyn til alle instumentets muligheter og klanger, men i første omgang holder det å konsentrere seg om omfanget.

Samklang[rediger]

Doblinger[rediger]

Har man et arrangement med vanlige treklanger og man arrangerer for fire stemmer, betyr naturlig nok det at en av tonene i treklangen må dobles, altså fremtre samtidig i to stemmer.

Posisjon[rediger]

En akkords posisjon defineres ut av hvilken tone i akkorden som er i akkordens øverste stemme, altså sopranstemmen. De ulike posisjonene er oktav-, ters- og kvintposisjon.

Leie[rediger]

Leie betyr hvor høyt eller lavt en rekke toner ligger. Når man skriver for en gitt besetning må man være klar over hvilket leie/toneleie de ulike stemmene råder over. Skriver man for piano har man alle tonene fra a subkontra til femstrøken C. Andre instrumenter varierer omfanget fra utdøver til utdøver, som f.eks stemmen og blåseinstrumenter.

Leie kan også være forholdet mellom flere toner. Her skiller man mellom tett og spredt leie. Tett leie vil si at alle tonene i akkorden ligger så tett inntil hverandre som mulig. Spredt leie er det "motsatte" - akkordtonene ligger ikke helt inntil hverandre, men med akkorden spredt utover i flere leier.