Hopp til innhold

Matriks

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Evalueringsskjema for digitale læringsressurser

1. På hvilken måte motiverer programvaren eleven til å arbeide? Indre/ytre motivasjon? Kan programvaren brukes som belønning eller får eleven belønning av programvaren?
Eleven blir trolig motivert av flere faktorer når de bruker denne nettressursen. Den inneholder varierte oppgaver for ulike mestringsnivå og en hel del videosnutter, radiopptak og animasjoner.

2. Hvordan aktiverer programvaren eleven til å arbeide? Blir eleven oppfordret til egenaktivitet? Blir eleven oppmuntret til å arbeide i mellom øktene på programvaren?
Elev blir oppfordret til å jobbe med to forskjellige typer oppgaver. Den ene (og helst første) er multiple choice-oppgaver som gir en liten innføring i emnet. Den andre typen oppgaver er litt mer omfattende prosjektoppgaver. Dette er noe tradisjonelt, men samtidig fungerer det bra.

3. Konkretiserer programvaren? Blir det brukt noen form for ytre stimuli, lyd, bilde, film, etc.?
Nettressursen har laget en omfattende pp-presentasjon som fritt kan lastes ned av både lærer og elev. Denne pp-presentasjonen inneholder et stort antall videoklipp, radiosnutter og annet materiale fra og om emnet. Det er ikke nødvendig å bruke hele denne pp-presentasjonen men en kan velge ut deler av den.

4. Er det brukt noen form for variasjon? Blir eleven undervist på forskjellige måter? Varierer programvaren hvordan elevens arbeidsoppgaver skal gjennomføres?
Spørsmålene er varierte og krever flere svaralternativer. Selv om dette er i utgangspunkt multiple choice-oppgaver har de klart å variere bra. Det er også lagt opp til litt mer omfattende prosjektoppgaver får enda mer variasjon. Det er også mulig å bruke flere av delene fra pp-presentasjonen for å variere undervisningen.

5. Legger programvaren vekt på å individualisere elevene? Tilpasser programvaren seg til nivået hos hver enkelt elev?
De mindre oppgavene kan ikke tilpasses, men disse inneholder fakta som vil være en fordel for videre arbeid. De større prosjektoppgavene kan tilpasses elevens nivå.

6. Er det rom for samarbeid eller må alt gjøres individuelt? Legger programvaren vekt på at elevene skal samarbeide med lærer, medelev eller elever fra andre skoler?
De mindre oppgavene er trolig ment som egenarbeid, mens de litt større oppgavene kan gjerne gjøres i grupper på 2 til 4.

7. Får eleven tilbakemelding fra programvaren? Er alt av evaluering overlatt til den enkelte lærer? I så fall, hvordan gi fruktbar respons til oppgaver gjennomført på denne programvaren?
Tilbakemeldingen elevene får skjer ved at poengene fra oppgavene blir summert og gitt til eleven. Læreren er ikke en del av denne prosessen.

8. Generelt inntrykk. Hva er ditt generelle overordnede inntrykk av læringsressursen? Annet? Oppsummer.
Det generelle inntrykket av denne nettressursen er veldig positivt. Variasjonen av oppgaver er bra og pp-presentasjonen med et uttall konkretiseringsmateriell er verdt bryet med å laste den ned.

Lenke til nettressurs: http://www.lokus123.no/?marketplaceId=1982821&languageId=1&siteNodeId=24912957

Den andre verdenskrigen

Den andre verdenskrigen/Samfunnsfaglæreren