Mark-Age: Esoterisk kristendom som en vei til selvutvikling/Navnet Mark-Age

Fra Wikibøker – frie læremidler

Navnet Mark-Age henviser til tegn (marks) på at vi lever i de Siste Dager av en tidsepoke, men ikke Jordens. Den vil ifølge Mark-Age kulminere i den Andre Kommen, med to betydninger: Den Andre Kommen av Sananda i sitt lyslegeme, tidligere inkarnert som Jesus, for å bevise at livet er evig, og den Andre Kommen av en sivilisasjon uten død, der hvert enkelt menneske smelter sammen med sitt eget personlige udødelighetslegeme eller lyslegeme.

En avgrenset tidsperiode[rediger]

Mark-Age var også navnet på en avgrenset tidsperiode:

 • 1960-1971: Forberedelsen til programmets ytre (eksoteriske) manifestasjon
 • 1972-1983: Massenes utdanningsprogram (the mass educational program) for å forberede menneskeheten på den Andre Kommen
 • 1984-1995: Manifestasjoner av lyslegemet hos minimum 144,000 og ytre demonstrasjoner av lyslegemets evner

7 faser i sønderrivelsen av det 7. slør[rediger]

I likhet med andre New Age bevegelser, hevder Mark-Age at ikke bare det enkelte menneske, men at også selve Jorden, gjennomgår en radikal fornyelsesprosess i overgangen til Vannmannens Tidsalder.

Ifølge Mark-Age ble 7 «slør» plassert mellom menneskets forgjengelige fysiske legeme og dets lyslegeme i de siste dagene av Atlantis på grunn av misbruk av makt og evner. Hver personlig innvielse er derfor en sønderrivelse av et av 7 slør mellom det enkelte menneskets eget dødelige legeme og dets lyslegeme.

Også Jordkloden har gjennomgått slike eliminasjoner av dets 7 slør, inndelt i 7 faser. Ifølge Mark-Age er de 7 faser i sønderrivelsen av Jordens 7. slør den esoteriske betydning av «åpningen av de syv segl» i Johannes Åpenbaring (kapitlene 6-8). Mark-Age angir følgende kronologi for dette: [1] [2] [3]

 • 11. mai 1966: Sønderrivelsen av det 6. slør fullbyrdet

Sønderrivelsen av det 7.slør:

 • 1960 - 7. juni 1967
 • 1967 - 19. april 1968
 • 19. april 1968 - April 1970
 • 2. desember 1970 - våren 1976
 • 7. januar 1976 - 16. juni 1982
 • Våren 1982 - 7. Juni 1992
 • 1994-2005

Avslutningen av fire store sykluser[rediger]

Mark-Age hevder også at 4 store tids-sykluser endte i og omkring året 2000:

 • 206 millioner år siden menneskene kom hit fra Sentralsolen i galaksen for å eksperimentere med de fire elementene
 • 26 millioner år siden «syndefallet» der noen mennesker mistet kontakten med det udødelige lyslegemet
 • 206 000 år siden en del av «ikke falne» menneskehet ble forvist fra Jorden, etter at striden mellom «høyre» (esoterisk) og «venstre» (eksoterisk) blant «lærerne» av menneskeheten som ikke deltok i «syndefallet» endte i de førstnevntes seier («Kain» slo «Abel»)
 • 26 000 år siden det åndelige Hierarkiet startet Mark-Age programmet for å heve den falne menneskehet inn i den 4. dimensjon, etter å ha innsett at også Atlantis ville forfeile sin misjon

Referanser[rediger]

 1. MAIN nr 87: 7th-veil rending: Phases One to Seven, juli-august 1983
 2. MAIN # 48: Fifth-Phase Rending of the Seventh Veil (1976-1982), Mark-Age Inc., februar-mars 1978
 3. MAIN # 134: Sixth-phase Rending of the Seventh Veil, av Douglas Grant med kanaliseringer av Nada-Yolanda, oktober-desember 1991


Tilbake til innholdsfortegnelsen