Mark-Age: Esoterisk kristendom som en vei til selvutvikling/I Am Nation - en åndelig verdensregjering

Fra Wikibøker – frie læremidler

I likhet med teosofene, representert ved Annie Besant og Alice Bailey, har Mark-Age arbeidet for opprettelsen av en verdensregjering basert på åndelige prinsipper. [1] Annie Besant betraktet Folkeforbundet som begynnelsen på dette. Mark-Age kaller denne verdensregjeringen for Det Nye JerUSAlem [2]

Tallet 144,000 i Johannes Åpenbaring tolkes som et minimums-tall snarere enn et maksimums-tall. og tillegges en annen mening enn hos ortodokse kristne: Det er nødvendig at minimum 144,000 mennesker gjennomgår den 6. innvielse for å heve Jorden opp til en høyere frekvens. De 144,000 må dessuten være representative for mennesker av enhver bakgrunn og erfaring, og være fordelt i 12 geografiske områder: [3] [4]

 • Canada
 • USA
 • Mellom-Amerika og Karibia
 • Sør-Amerika
 • Europa (EU)
 • Afrika
 • Den Arabiske Union
 • Russland
 • India, Pakistan og Tibet
 • Kina og Korea
 • Sørøst-Asia
 • Australia, Fillippinene og Japan

Dette er en åndelig verdens-regjering som Mark-Age kaller I Am Nation

En av deres støttespillere i FNs organer, har vært og er Dr Robert Muller i UNESCO, FN [5][6][7]

Referanser[rediger]

 1. MAIN # 39: I AM NATION CONSTITUTION - Mark-Age Commisioned to establish Constitution, Mark-Age Staff, april 1977
 2. MAIN # 31-32: Eagles Are Gathering in the New JerUSAlem, Volume I & II, Mark-Age Inc., juni-juli 1976
 3. MAIN # 135: The 144,000 Elect, Mark-Age Inc., januar-mars 1992
 4. MAIN # 130: League of Light Works!, Nada-Yolanda, Mark-Age Inc., oktober-desember 1990
 5. Earth Peace Plan 2010 http://www.goodmorningworld.org/
 6. Paradise On Earth Plan http://www.goodmorningworld.org/peaceplan/
 7. 2050: Extracts from 5000 Ideas and Dreams for a Better World http://www.goodmorningworld.org/paradiseplan/

Tilbake til innholdsfortegnelsen