Hopp til innhold

Mark-Age: Esoterisk kristendom som en vei til selvutvikling/Forord

Fra Wikibøker – frie læremidler

Denne boken tar for seg organisasjonen Mark-Age, Inc., grunnlagt den 21. januar 1960 i Miami, Florida, av Pauline Sharp (1925-2005) og Charles Boyd Gentzel (1922-1981).

Noen vil velge å kalle dette for et «New Age» fenomen. Andre vil kalle det en religiøs kult. I det hele tatt finnes det svært mange meninger om denne bevegelsen, uten at meningene nødvendigvis bunner i innsikt.

Her i Norge ble en studiegruppe i Jar, Bærum kommune, ledet av Lars Dannevig, forhenværende president i Lions Club. I Mo i Rana, Nordland, ble en lignende studiegruppe ledet av Sigurd Gåsland.

Utenfor slike snevre og private sirkler var Mark-Age Inc. et omtrent helt ukjent fenomen i Norge. Dette er bakgrunnen for denne boken.

I 1996 mottok jeg et brev, signert Pauline Sharp, med en formell tillatelse til å oversette deres litteratur til norsk. Grunnet blant annet alvorlig sykdom i familien – min far fikk hjerneslag, kombinert med en stressfylt jobbsituasjon, ble hele dette arbeidet «lagt på is».

Et personlig, åndelig forhold til det guddommelige, er vanskelig å plassere i noen «bås». Mystiske tradisjoner finnes i kristendommen, islam, buddhismen, hinduismen og taoismen. Overalt og til alle tider har de mer eller mindre vært i konflikt med etablerte institusjoner innenfor disse religionene.

Det er min oppfatning at ingen religioner har «monopol» på den mystiske erfaring, enten den finner sted i en kristen, en buddhistisk eller en taoistisk sammenheng.

I et større perspektiv hører imidlertid Mark-Age Inc. hjemme i den strømning som med en fellesbenevnelse er blitt kalt «Ny Tanke» (New Thought Movement). Andre eksempler er «Kristen Vitenskap» (grunnlagt av Mary Baker Eddy i 1879) og «Unity». «Unity» ble grunnlagt av Charles Fillmore og Myrtle Fillmore i 1889, og det har vært visst samarbeid mellom Unity og Mark-Age Inc.

Min personlige «merkelapp» på Mark-Age Inc., er derfor «kristen mystikk» eller «esoterisk kristendom».

Tilbake til innholdsfortegnelsen