Mal:Wikipedia-utgave

Fra Wikibøker – frie læremidler


Denne malen gjev att peikaren til ei Wikipedia-hovudside på eit anna språk når ein oppgjev språkkoden til språket. Til dømes gjev {{Wikipedia-utgåve|nb}} dette: Wikipedia på bokmål.