Mal:?/dok

Fra Wikibøker – frie læremidler

Denne malen kan brukes for å signalisere at det har oppstått spørsmål knyttet til et utsagn i en tekst på en side.

Eksempel: Denne setningen kan diskuteres.[ ? ]


Spørsmålstegnet lenker til diskusjonssiden. Det må lages en overskrift på diskusjonssiden som skiller eventuelle diskusjoner fra hverandre. For eksempel kan det skrives følgende i overskriften på diskusjonssiden.

== Denne setningen kan diskuteres ==