Hopp til innhold

MacOS – Tips og triks/Tastekombinasjoner

Fra Wikibøker – frie læremidler

For å få til forskjellige tastekombinasjoner brukes en eller flere av knappene alt, fn, ctrl eller Cmd i forskjellige kombinasjoner med en eller flere andre taster. I oversikten nedenfor skilles knappene fra hverandre med plusstegnet +. Denne siden skal inneholde en oversikt nyttige tastekombinasjoner på en mac med norsk tastaturoppsett.

ellipsetegnet alt + .
« sjevroner alt + Shift + v
» sjevroner alt + Shift + b
~ tilde alt + ¨
\ omvendt skråstrek alt + Shift + 7
[ Hakeparantes alt + 8
] Hakeparantes alt + 9
{ Klammeparantes alt + Shift + 8
} Klammeparantes alt + Shift + 9
Tankestrek alt + -
Lang tankestrek alt + Shift + -
no: alt + ' eller alt + 4
© no: alt + 1
no: alt + 2
£ no: alt + 3
no: alt + 5
§ no: alt + 6
| no: alt + 7
no: alt + 0 eller alt + x
± no: alt + +
no: alt + q
Ω no: alt + w
é no: alt + e
no: alt + t
µ no: alt + y
ü no: alt + u
ı no: alt + i
œ no: alt + o
π no: alt + p
˙ no: alt + å
no: alt + a
ß no: alt + s
no: alt + d
ƒ no: alt + f
¸ no: alt + g
˛ no: alt + h
no: alt + j
ª no: alt + k
no: alt + l
ö no: alt + ø
ä no: alt + æ
' no: alt + @
no: alt + <
÷ no: alt + z
ç no: alt + c
no: alt + v
no: alt + b
no: alt + n
no: alt + m
Ÿ no: alt + Shift + '
¡ no: alt + Shift + 1
® no: alt + Shift + 2
¥ no: alt + Shift + 3
¢ no: alt + Shift + 4
no: alt + Shift + 5
no: alt + Shift + 6
no: alt + Shift + 0
¿ no: alt + Shift + +
° no: alt + Shift + q
˝ no: alt + Shift + w
É no: alt + Shift + e
no: alt + Shift + t
˜ no: alt + Shift + y
Ü no: alt + Shift + u
ˆ no: alt + Shift + i
Πno: alt + Shift + o
no: alt + Shift + p
˚ no: alt + Shift + å
no: alt + Shift + a
no: alt + Shift + s
no: alt + Shift + d
no: alt + Shift + f
¯ no: alt + Shift + g
˘ no: alt + Shift + h
¬ no: alt + Shift + j
º no: alt + Shift + k
no: alt + Shift + l
Ö no: alt + Shift + ø
Ä no: alt + Shift + æ
no: alt + Shift + <
no: alt + Shift + z
Ç no: alt + Shift + c
no: alt + Shift + n
no: alt + Shift + m
no: alt + Shift + ,
· no: alt + Shift + .