Hopp til innhold

MacOS – Tips og triks/Privat git-repo

Fra Wikibøker – frie læremidler

Det er mulig å lagre sine git-repoer i skyen for backup, uten å bruke noen tredjeparts-løsninger. Det kan gjøres på følgende måte. (Erstatt ord i kapiteler med egne valg):

Oversikt over kommandoer[rediger]

mkdir ~/icloud

mkdir ~/projects

ln -s /Users/BRUKERNAVN/Library/Mobile\ Documents/com~apple~CloudDocs/ ~/icloud

mkdir ~/icloud/git-repos

cd ~/icloud/git-repos/ && git init --bare PROSJEKTNAVN.git

cd ~/projects/ && mkdir PROSJEKTNAVN && cd $_ && echo ".DS_Store" > .gitignore" & " && echo "PROSJEKTNAVN.scpt \nVERSION: v0.1.0 \nDESCRIPTION: \nNEWS: " > README

cd ~/projects && git init && git add . && git commit -m "Initial commit" && git remote add origin ~/icloud/git-repos/PROSJEKTNAVN.git && git push -u origin master

Nærmere forklaring av kommandoene[rediger]

Filbanenavnet på brukerens iCloud-dokumenter er litt avansert å skrive helt ut. Det kan løses på flere måter. Man kan for eksempel opprette en mappe i brukerens mappe som heter icloud og deretter opprette en symbolsk lenke til den. Under er en sammenligning av filbanenavnet som kan oppgis før og etter. Den siste sammenligningen bruker absolutt filbanenavn.

~/Library/Mobile\ Documents/com~apple~CloudDocs/
~/icloud

/Users/BRUKERNAVN/Library/Mobile\ Documents/com~apple~CloudDocs/
/Users/BRUKERNAVN/icloud/

Denne mappen opprettes for å kunne inneholde en mappe med git-repoer i iCloud Drive. Siden det finnes mye annet i skyen kan det være nyttig å ha en egen mappe til git-repoer. Denne mappen kan da deles med andre hvis det er av interesse.