Hopp til innhold

MacOS – Tips og triks/Notater

Fra Wikibøker – frie læremidler

Notater er appen for raske notater som er integrert i operativsystemet. Her samles nyttige tips og triks.

Nyttige tastekombinasjoner

[rediger]
1. Et innrykk mot høyre Cmd + Opt + 9
2. Et innrykk mot venstre Cmd + Opt + 8

Lenke fra ett notat til et annet

[rediger]

I notater er det mulig å lenke en tekst til en URL (uniform resource locator). Et delt notat i iCloud gis en egen URL slik at det kan lenkes til notatet fra et annet notat.[1] For å lenke fra ett notat til et annet kan du følge denne framgangsmåten.

Notatet du lenker til

[rediger]
Knappen «del med andre personer» ligner på denne.

Disse fem skrittene må bare gjennomføres første gangen du deler et notat. Deler du det samme notatet på nytt er det bare skritt 5 som må gjøres i notatet du lenker til.

  1. Åpne notatet du ønsker å dele.
  2. Trykk på «del med andre personer».
  3. Velg delefunksjonen «melding» eller «e-post». Trykk «del».
  4. Velg deg selv som mottaker og trykk «send».
  5. Trykk på «del med andre personer» på nytt og velg «kopier lenke».

Notatet du lenker fra

[rediger]
  1. Åpne det notatet du ønsker å lenke fra. Lenken er kopiert til utklippstavlen og kan limes inn i notatet du ønsker skal lenke til det.
  2. Merk teksten du vil endre til en lenke trykk Cmd + K. Lim inn fra utklippstavlen i vinduet som åpnes og trykk Enter.

Som en avslutning kan det nevnes at det også er mulig å dele en hel mappe med notater og ellers følge samme fremgangsmåten som over. Fordelen, eller ulempen, ved det er at lenken som da kopieres i hvert enkelt notat vil føre til mappen, og det første notatet i mappen, i stedet for det bestemte notatet.

Kilder

[rediger]
  1. Ask Different StackExchange «Link to a note in Apple Notes, from another note» (en)