MacOS – Tips og triks/Konfigurasjonsfiler

Fra Wikibøker – frie læremidler

Konfigurasjonsfiler er rene tekstfiler som angir konfigurasjonen forskjellige programmer. For eksempel er gpg.conf en fil man bruker for å konfigurere GnuPG. For å gjøre det lettere å ha en backup av slike filer og kunne underlegge dem versjonskontroll kan man opprette symbolske lenker på de plasseringene man vanligvis ville hatt konfigurasjonsfilene. Under er et eksempel på hvordan man kan opprette en symbolsk lenke til gpg.conf i ~/.gnupg/. I eksempelet under vil ditt brukernavn erstatte brukernavn i filbanen.

$ pwd
> /Users/brukernavn/.gnupg
$ ln -s ~/configfiler/gpg.conf gpg.conf

Etter at lenken er opprettet vil endringer du foretar i mappen ~/configfiler/ også være tilgjengelig for programvaren selv om den leter etter gpg.conf i mappen ~/.gnupg/. Du trenger altså bare å gjøre endringer ett sted, og du kan legge ~/configfiler under versjonskontroll med git eller lignende.