Hopp til innhold

MacOS – Tips og triks/Arbeide med JSON

Fra Wikibøker – frie læremidler

JSON (JavaScript Object Notation) er en enkel tekstbasert standard for å formatere ren tekst-dokumenter for bruk i datautveksling. Informasjonen ordnes i nøkkel : verdi-par.

Eksempel: '{"nøkkel" : verdi}'

Nøklene skrives alltid innenfor doble sittattegn ("), som oppnås med shift + 2 på norske tastaturer. Verdiene kan skrives uten doble sitattegn bortsett fra når verdien er av datatypen tekst.

python3 på kommandolinjen[rediger]

Etter å ha installert macOSs kommandolinjeverktøy for utviklere kan man bruke verktøyet python3 til å validere og standardisere innholdet i json-filer. Kommandoen python3 -m json.tool vil gi en standardisert utskrift (eng. pretty-print) av en fil som har en gyldig syntaks.

Ved å føye til python3 -m json.tool --sort-keys vil utdataene sorteres alfabetisk basert på nøklene.

Konvertere .plist til json[rediger]

Verktøyet plutil, som følger med apples utvikler-verktøy for kommandolinjen, konverterer plist-filer til json med følgende kommando:

plutil -convert json inndata.plist -o utdata.json

Kilder[rediger]