Lærebok i kroppsøving/Idrettsaktiviteter og dans for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler

Målet for oppæringen er at elevene skal kunne: Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister

Sykkelprøven i trafikken

  • Å få gode ferdigheter i sykling er viktig. Her er en video som viser hvordan man kan gjennomføre en sykkelprøve i trafikken. Passer både for lærere og elever på 4.-5.trinn.
  • Kilde: YouTube
  • Tidsvarighet: 5:19