Religion, livssyn og etikk/Jødedommen for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidlerHovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn omfatter disse religioner og utvalgte livssyn i historisk perspektiv, deres skrifttradisjoner som kilde til kulturforståelse og tro, og hvordan disse religioner og livssyn blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag. På ungdomstrinnet skal dette hovedområdet også gi innblikk i andre religioner og livssyn som er representert i Norge, og i annet religiøst og livssynsmessig mangfold.

Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

  • 10.1 - forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller.
  • 10.2 - drøfte utvalgte tekster fra jødisk skrifttradisjon
  • 10.3 - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange jøder
  • 10.4 - gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag
  • 10.5 - beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen


Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 10.årstrinn: