Hopp til innhold

Religion, livssyn og etikk/Islam for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Dette hovedområdet dreier seg om å få kunnskap om de ulike store religionene.

Mål for opplæringen i forhold til islam er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne

  • 7.1 - forklare hva Koranen og hadith er og samtale om sentrale islamske fortellinger.
  • 7.2 - samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn.
  • 7.3 - trosartiklene, de fem søyler, utvalgte tekster og aktuelle etiske utfordringer.
  • 7.4 - forklare utgangspunket for islamsk tidsregning, og beskrive islamske høytider, ritualer og musikk.
  • 7.5 - beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner.

Her forsøker vi å systematisere og samle en liten bit av det mangfold av ressurser man kan finne på internett som kan være relevant for elever frem til 7.årstrinn: