IKT i bruk for Manstad skole

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

IKT i bruk for Manstad skole, Fredrikstad

Dette er en ressursside for IKT i bruk for Manstad skole, Fredrikstad. Siden vil inneholde tips som: linker til lærebøker, sider med oppgaver for bruk i ulike fag, linker til nettsider for bruk i skolen, tips til metoder for bruk av programvarer og undervisningsopplegg.


IKT plan for Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har en egen IKT plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen.

Innholdet er i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet og rammeverk for digitale ferdigheter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, januar 2012. Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene. Link til IKT planen finner du her: [http://fredrikstad.iktplan.no/ IKT plan for Fredrikstad kommune.


Smartskole.no.

Mange skoler i Fredrikstad har SmartBoard i tilknytning til vanlig tavle. SmartBoard gir mange spennende muligheter for gode og motiverende undervisningsopplegg. Smartskole.no er et nettsted hvor alle kan legge ut og dele sine opplegg for SmartBoard lagd i Notebook. For å komme inn på Smartskole.no, og søke etter undervisningsopplegg, må du opprette/registrere deg som bruker. For å gjøre dette trenger du et serienummer til en tavle på skolen (står på en av sidene). Etter du har opprettet deg som bruker kan du søke i en mengde undervisningsopplegg, lagd av andre. Du kan også dele dine undervisningsopplegg på nettstedet. Det er lett å søke etter fag, trinn og emner. Du finner linken til Smartskole.no her: Smartskole.no


Linker til læreverk på Manstad skole:


Gode nettsteder for bruk i ulike fag

NRK skole har et godt utviklet bibliotek til bruk i mange ulike fag. Her kan man spesifikt gå til kompetansemål i fagene etter trinn for å finne gode lenker til fagstoff.

Andre nettsider:

  • Matte: Nettsted for ulike trinn: Matematikk.org
  • Supernytt - (4-7 trinn) her kan elevene holde seg oppdatert på nyheter: Supernytt
  • Newton - supert til naturfag Newton
  • Salaby - Salaby er et digitalt læremiddel i alle fag for 1.-7.trinn. Salaby har over 150 000 brukere over hele landet.
 Salaby inneholder mer enn 4000 læringselementer.: Salaby 

En god side for bruk til minoritetsspråklige elever.

LEXIN - ordlister og bildetema. http://decentius.hit.uib.no/lexin.html

TIPS til undervisningsopplegg i Photostory og MovieMaker - eventyr på YouTube

Våren 2014 jobbet 5.trinn med eventyr i norsk. Alle elevene skrev eventyr utfra sjangertrekk for eventyr. Alle elevene fremførte sine eventyr for klassen. Etter opplesning ble det stemt over fire eventyr som gikk videre for å bli til film. Klassen er ikke så stor derfor ble det bare valgt ut fire (her bestemmer du selv hvor mange du vil velge ut).

Klassen ble delt inn i fire grupper med de ulike forfatterne i hver sin gruppe. Gruppen fikk i oppdrag å lage tegneserie av eventyret. Eventyret til de ulike gruppene ble kopiert, slik at medelevene på gruppa fikk hvert sitt. Dette for at alle skulle sette seg inn i manus, og ha det som arbeidsredskap. Hver gruppe fikk så sin egen prosjektleder, som hadde ansvar for å skrive en liste over hvem som skulle tegne de ulike bildene i tegneserier. Dette forutsatte at alle måtte samarbeide og bli enige seg i mellom på gruppa. De valgte å tegne ca. 3-4 bilder hver - litt uavhengig av hvor langt eventyret var.

Etter de hadde tegnet tok vi bilder og overførte disse til Photostory. Her redigerte eleven de ved å legge de i rekkefølge etter historiens gang, de fjernet svarte kanter, la på overganger og zoomet inn i bildene. Etter de hadde fordelt roller leste de inn manuset på hvert bilde.

Når dette var gjort ble prosjektfilen lagt over i MovieMaker. Her ble det lagd rulletekst og lagt til bakgrunnsmusikk. Musikk fant de på Multimediabyråen. Dette nettstedet ble brukt på grunn av opphavsretten - her kan man laste ned fritt. Nettstedet blir dessverre lagt ned 1.juli 2014.


Elevene jobbet særdels godt med denne oppgaven, og litt av motivasjonen var helt klart at filmene skulle ut på YouTube. Før vi la ut filmene hadde vi filmpremière i klasserommet med kaker og frukt.

Dere finner resultatet av filmene her;

  1. Froskeprinsen
  2. Gutten med skrinet
  3. Påskeharen
  4. Kyllingen Kykkeliky


Gode nettsteder for inspirasjon til oppgaver

Engelsk og matte: Kittys oppgaver[rediger]

Siden er under bearbeidelse av --Anita Norum Johansen (diskusjon) 26. mai 2014 kl. 20:24 (CEST)Anita Norum Johansen