Grafiske filformat/GIF

Fra Wikibøker – frie læremidler

GIF[rediger]

Hva er GIF?[rediger]

Gif er et fil format som står for Graphic Interchange Format, og er et av det vanligeste filformatet på nettet. Du kan lagre diverse bilder, logoer, animasjoner og diverse slike produkter med Gif. Formatet støtter animasjonlaging, og kan gi 256 farger for hvert bildeutsnitt. Gif er et veldig godt og lett lagringsformat til farger i bilder og for logoer med farger. Den animerte delen av Gif kalles for Animated gif.

Et bilde som er lagret i Gif bruker tapsfri koprimering slik at filstørrelsen til et bilde kan reduseres uten å endre den visuelle kvaliteten, så lenge bildet kan vises med maksimalt 256 farger. Denne begrensingen gjør at Gif-formatet er upassende for fargefotografier (som settes stort sett i JPEG-formatet), og andre bilder med kontinuerlige farger. Formatet er passende for enkle bilder som grafikk eller logoer. Gif-formatet brukes på internett, mens andre formater som EPS og TIF format brukes til trykking.

Histoire
[rediger]

Graphics Interchange Format , også kalt for Gif ble introdusert av CompuServe i 1987. Siden den gang har det Gif blitt brukt mye. Før digitalkameraene kom var Gif veldig populært, men etter hvert som bildene ble mer avansert og med flere farger var det ikke lengre like aktuelt å bruke Gif ettersom formatet kun støtter 8 bits indekserte farger. I slutten av 1994 bestemte Compuserve og datafirmaet Unisys seg for at formatet ikke skulle være gratis som hadde vært til nå. Dette gjorde selvfølgelig Gif formatet mindre attraktivt og gratis formatet PNG tok over mye av det tidligere markedet til Gif. Men gif blir fremdeles brukt av mange i dag.

Når bør man velge Gif ?
[rediger]

Alle de forskjellige filformatene er det vanskelig å vite når en skal velge hvilket. Gif brukes blant annet når man skal lage animasjon. Gif filer er små og bruker ikke så stor plass på hardisk eller server derfor er Gif veldig bra å bruke til filer som skal ut på internett. Alle web-browsere kan også vise formatet noe som gjør Gif veldig egnet til bruk på internett. Enkle bilder som grafikk og logoer passer til å bruke Gif.

Fordeler[rediger]

Fordelen med å bruke Gif-format:

• Støtter transparens
• Egner seg godt for enklere grafikk.
• Gir god skarphet i bildet.
• Kan animeres

En stor fordel med Gif er at definerte områder i bildet, for eksempel bakgrunnen kan gjøres gjennomsiktig (transparent). Formatet finnes i flere varianter, men er stort sett plattformavhengig.

Ulemper
[rediger]

• Ved utskrift av gif-formatet på laserskriver med dårlig oppløsning vil rette linjer se taggete ut.
• Gif er et bitmap-format og kvaliteten reduseres dermed ved skalering.
• Kan kun være helt gjennomsikt, ikke bare delvis.
• Passer ikke til fargebilder ettersom GIF bruker tapsfri kompriming.
• Mange standard grafikkprogrammer kan ikke åpne Gif formatet og det kan derfor være nødvendig å bruke spesielle konverteringsprogrammer for å redigere og lage gif filer.


Kilder
[rediger]

http://home.nettskolen.com/~morten/artikler/htmled.html
http://www.ntnui.no/hjemmeside/organisatorisk/logoer/logoer.php3
http://www.google.no/search?hl=no&q=Gif+format&meta
http://no.wikipedia.org/wiki/GIF
http://www.gimp.no/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=45

Eksempler på Gif formatet[rediger]

Fil:Jpg2.gif
Bildet til venstre viser bildet i Jpg format, til høyre er det samme bildet i Gif format. ( Litt redigert for å virkelig vise forskjellen )
Bildet er tatt av C og C

Logg Skoleproskjekt
[rediger]