Hopp til innhold

Google Søk

Fra Wikibøker – frie læremidler

Google SøkUtviklingsfase: 00% (ved {{{2}}})


  


Google Søk (Google Search) var den første tjenesten til Google. Det var denne de gikk online med i sin tid. Den gang ble den fort kjent for å være minimalistisk, noe som gjorde den raske å laste med trege nettlinjer, og oversiktlig. Resultatene ble oversiktlig presentert og det ble gjort tydelig forskjell på søkeresultater og sponsede linker.

Denne boken vil gi innblikk i noen av Google Søks muligheter som de fleste ikke vet om. Disse gjør at du kan få søkene til å gi deg mer konkrete resultat i tillegg til å spare deg tid. Med disse metodene kan du øke produktiviteten din og bruke mindre tid på å jakte etter informasjon på sider som er uinteressante.

Søk etter eksakt frase[rediger]

Hvis man putter rette gåseøyne " (shift + 2) rundt søkeordene, vil man få resultater som inneholder den eksakte frasen. Om man vil finne en side om Honda Civic skriver man "Honda Civic". Google vil da vise deg resultater som inneholder Honda Civic, slik som du skrev det, mens et vanlig søk ville vist resultater som inneholder Honda og Civic.

Denne typen søk er veldig nyttig om man skal søke etter personer eller hendelser med flere ord. Søker man vanlig på en person med navn John Doe vil man finne sider som inneholder navn som John Wayne og/eller Jennifer Doe.

Søk innenfor en side[rediger]

Google har også støtte for søk innenfor ett enkelt nettsted. Dette gjør man ved å putte kommandoen site:"Sidens adresse" etter søkeordet/-ene. Skal man for eksempel søke etter Kurt Russel på imdb.com kan man skrive ”kurt russel” site:imdb.com. Google vil da gi deg resultater på Kurt Russel kun fra imdb.com.

Denne metoden er veldig grei om en side ikke har egen søkemotor. Personlige hjemmesider og eldre sider har ofte ikke denne tjenesten. Noen sider har også en dårlig søkemotor med dårlige resultat, noe som til tider kan være frustrerende, da vil Google av og til bli et bedre alternativ.

Søk etter filtype[rediger]

Ved å putte filetype:filtype etter søkeordet vil Google vise resultater som er i en bestemt filtype. Vil man for eksempel ha en presentasjon om Telenor i pdf-format skriver man inn telenor filetype:pdf. Nå vil alle resultatene være pdf-dokumenter som har telenor i seg.

Søk etter en bestemt filtype kan være greit om en skal ha informasjon om en sak og vil ha det lett nedlastbart. Vil man for eksempel ha en oversikt over et selskaps regnskap og vil ha det i xls-format (Microsoft Office-regneark), er denne metoden veldig effektiv.

Søk etter enten ett eller flere ord[rediger]

Kommandoen "OR" (husk store bokstaver) vil gi deg resultater som inneholder et, flere eller samtlige av søkeordene dine. Hvis man for eksempel vil finne en side som omtaler skjermkort fra ATI eller Nvidia kan man skrive ati OR nvidia. Resultatene vil nå være sider som inneholder ATI og/eller Nvidia.

Er en ute etter sider som omtaler enten ett av ordene eller begge ordene man søker etter, som for eksempel bilmerker, produsenter eller navn, kan denne typen søk være et alternativ. Forskjellen fra et vanlig søk er at denne typen ikke krever at begge søkeordene blir nevnt på siden.

Søk med utelatte ord[rediger]

Søkemotoren kan også ekskludere sider med et bestemt ord, for å gjøre dette legger man til -ord som skal ekskluderes (bindestrek). Ønsker man for eksempel å gjøre søk etter spillkonsoller, men ønsker ikke sider som nevner Xbox skriver man for eksempel spillkonsoll -xbox. Google vil dermed ikke vise resultater som inneholder ordet Xbox.

Denne typen søk er veldig til hjelp om man ønsker å finne noe som ofte bli assosiert med noe annet, eller om ordet har flere betydninger. Dette kan for eksempel gjelde «Løvehjerte», ved å ekskludere ”brødrene” vil man slippe resultater som omhandler personene Astrid Lindgrens bok.

Søk med synonymer[rediger]

Om man taster inn en tilde (~) (ctrl + alt + ¨, deretter trykk mellomromtasten) foran et ord vil Google ikke bare se etter det ordet, men også synonymer til det gjeldende ordet. Om man ønsker å finne en gjennomgang i bruken av Windows kan man skrive det slik: windows ~guide. Resultatene som nå vil bli vist vil inneholde Windows, guide og synonymer til guide, som for eksempel tutorial.

Å bruke slike søk er nyttig om man skal søke etter innhold som kan ha flere navn. Skal man for eksempel ha tak i guider (tutorial), anmeldelser (test) eller definisjoner (forklaring). Denne søkemetoden kan også brukes som en primitiv synonymordbok, siden alle synonymene, inklusive søkeordet, vil bli uthevet i resultatene.

Definisjonssøk[rediger]

Google har også en egen definisjonssøkemotor. Skriver man define: og deretter et ord man ønsker definisjonen på, vil man få opp ulike definisjoner på ordet fra nettet. Ønsker man for eksempel å vite hva NASA står for kan man skrive inn define: nasa og få opp resultater som forteller deg at det står for National Aeronautics and Space Administration.

Define-søket er nyttig om man ønsker å vite hva forkortelsen står for, eller hva definisjonen på et ord er. Alle resultatene står også oppført med kilder, slik at man vet hvor informasjonen kommer fra, slik at man kan se om det er en sikker kilde. Denne tjenesten fungerer best med engelske/utenlandske ord.

Søk etter linker til sider[rediger]

Føyer man til link: før man søker etter en side, vil man få opp sider som inneholder linker til den enkelte siden. Ønsker man for eksempel å finne ut hvilke sider som har en link til Wikibøker skriver man link: no.wikibooks.org. Da vil man få opp en resultatliste som vil vise ulike sider som inneholder link til Wikibøker.

Om man har en hjemmeside eller en annen side man lurer på om er utbredt på nettet kan man gjøre et slikt søk. Ved å se på hvor mange resultat man får, i tilegg til å se om det er noen store og/eller kjente sider som inneholder linker til den aktuelle siden du er interessert i.

Søk etter gamle versjoner av en side[rediger]

Google har en bot som kalles Crawler, som går gjennom sider og tar skjermbilde av dem. For å søke etter en side Crawler har vært innom legger enn in strengen cache:. Vil man for eksempel se siste skjermbildet Wikipedia skriver man bare cache:wikipedia.org

Hvis man er ute innhold på en forside som har blitt tatt bort, eller lignende, er det greit å bruke Crawler for å se hvordan den så ut. Det kan også selvsagt være litt morsomt å se hvordan nylig (eller ikke så nylig) oppdaterte sider så ut.

Søk i URL[rediger]

Om man taster inn strengen inurl: før en søkestreng vil man få opp resultater som har et eller flere av ordene i URL-adressen (adressen til nettstedet). Ønsker man for eksempel å finne sider som har book i URL-adressen skriver man inn inurl:book vil man få opp resultater som har book i adressen.

Denne metoden søk er grei om man ønsker å finne sider på et spesielt tema eller objekt. Sider som handler om eller selger bøker har ofte book i adressen, og da vil denne typen søk gjøre det enklere å finne disse sidene. Det kan også være greit å bruke hvis du bare husker deler av adressen, men sliter med starten, slutten eller lignende.

Fullstendig søk i URL[rediger]

Som en påbygging av den forrige søkemetoden kan man legge til «all» i strengen man putter inn før søket, slik at man får allinurl:. Gjør man dette vil man kun få søk der alle ordene er i URL-adressen. Ellers vil dette søket fungere på samme måte som det foregående.

Denne typen søk er greit om man ønsker å finne sider med de eksakte ordene som man søker etter. Den forrige typen kan ekskludere det ene ordet, om man søker etter flere, det gjør ikke dette alternativet.

Tittelsøk[rediger]

Putter man inn ”intitle:” før søkestrengen, vil man få opp resultater som inneholder søkeordet/-ene i tittelen på siden. Ønsker man for eksempel å finne en tekst som omhandler Acer, kan man skrive inn intitle:acer. Man vil nå oppnå å få resultater som har Acer i tittelen.

Denne typen søk er greit om man ønsker å finne en tekst om et bestemt emne. Det kan også være smart å bruke dette søket om man ønsker å finne en test av et kamera, for eksempel. Dette er fordi forfatteren ofte putter kameramodellen eller navnet på produsenten i tittelen.

Fullstendig tittelsøk[rediger]

Dette fungerer på samme måte som det overstående søket, med den endringen at man putter inn «all» i strengen før søket. Resultatene som nå kommer opp vil inneholde alle ordene i søkestrengen. Strengen man taster inn før søket blir derfor allintitle:.

Denne versjonen av søket gjør det enklere å finne en søkestreng med flere ord, ettersom kriteriet er at alle ordene skal være i tittelen. Dette gjør det også enklere å redusere antall resulater litt, slik at man får mer konkrete svar.

Ankersøk[rediger]

Med ”inanchor:”-strengen kan man gjøre søk etter ord i ankerne på sider. Ønsker man for eksempel å finne et anker som omhandler datamaskiner kan man putte inn inanchor:datamaskin. Det man nå vil få som søkeresultat er sider med datamaskin i et ankrene.

Et anker er en tittel (som ikke nødvendigvis vises) på en del eller seksjon av en side. Hver overskrift i Wikibøker er et anker, dette gjør at man kan lage en link innenfor siden. Denne typen søk gjør at en kan finne slike ankere og hoppe rett til det innholdet en ønsker å finne, slik at man slipper å bruke tid på å navigere gjennom siden.

Søk etter relaterte sider[rediger]

Om man taster inn related: før en nettadresse, vil man få opp resultater på sider som ligner den man skrev som søkestreng. Ønsker man å finne sider som ligner komplett.no skriver man for eksempel inn related:komplett.no. Resultatende vil nå være sider som ligner eller har relatert innhold til komplett.no

Denne typen søk er grei å bruke om man ønsker å finne sider med et bedre tilbud. Det kan også være greit om man ønsker å finne en side som har det svaret en ønsker, som da gjerne bør ligne på den siden man nettopp har vært innom. Hvis man ønsker å finne nye kilder for en type innhold kan også dette søket være godt.