Fysikk - en innføring

Fra Wikibøker – frie læremidler

Denne boken er akkurat påbegynt. Bidrag tas imot med takk. Jeg er av den oppfatning at en innføringsbok bør kunne leses og forstås (gjennom praktiske eksempler) av en lesekyndig fjerde klassing. Den bør derfor ikke ta for store steg om gangen, ikke inneholde annet en basis formlene. Inneholde mange praktiske eksempler som kan utføres av barn med assistanse. For å starte boken har jeg laget en grov innholds fortegnelse. Videre diskusjon om innhold kan vi ta på diskusjons siden. Denne biten av teksten fjernes/flyttes til diskusjons siden når boken har trukket til seg et par bidrags ytere. Uten (diskusjon) 26. sep 2008 kl. 10:59 (CEST)

Forord[rediger]

Denne boken vil konsentrere seg om de grunnleggende og mest brukte begrepene innenfor fysikk. Den vil fokusere på sammenhengen mellom teori og praktiske eksempler slik vi ser dem til daglig. Eksperimenter som kan utføres på kjøkkenbenken beskrives i hvert kapittel.

Innledning[rediger]

Vi studerer fysikk når vi forsøker å forstå hva som skjer når:

  • vi kaster en stein.
  • triller ned en bakke på sykkel.
  • hvorfor en kopp blir varm når vi heller varmt vann i den.
  • hva som lager en regnbue.

Eller litt vanskeligere sagt: Fysikk er naturvitenskapen som forsøker å forstå de grunnleggende konseptene innenfor den livløse natur. Slik som krefter, energi, masse og ladning. Mer generelt kan vi si at fysikk er analyse av naturen på en slik måte at vi øker vår forståelse av hvordan verden rundt oss fungerer.

Masse hva er det?[rediger]

Fast[rediger]

Væske[rediger]

Gass[rediger]

Krefter[rediger]

Observer en sykkel som dyttes.

Akselerasjon[rediger]

Gravitasjons krefter[rediger]

Observer en stein som slippes. Observer en sprettball som slippes.

Arbeid[rediger]

Energi[rediger]

Statisk[rediger]

Dynamisk[rediger]

Effekt[rediger]

Varme hva er det?[rediger]

Temperatur forandring[rediger]

Varme overføring[rediger]

Observer pose med kalt vann legges i bolle med varmt vann. Mål temperaturen.

Elektrisk strøm[rediger]

Batterier[rediger]

Vekselstrøm[rediger]

Arbeid og strøm[rediger]

Observer oppvarming av vann

Magnetisme[rediger]

Jord magnetisme[rediger]

Observer kompass

Magneter rundt oss[rediger]

Observer magnetene på kjøleskapet

Magnetisme og strøm[rediger]

Observer Lag en enkel spole som påvirker en magnet.

Bølge bevegelser[rediger]

I vann[rediger]

Observer en stein som slippes i et karr med vann.

Mekaniske[rediger]

Observer slitasje på en vei(asfalt/grus). Finner du noen partier med bølge mønster? Hvorfor blir det slik?


Lys[rediger]

Refleksjon[rediger]

Brytning[rediger]

Farger[rediger]

Farge spredning[rediger]