Fotografi/Fotografiet

Fra Wikibøker – frie læremidler
Historiens første vellykkede fotografi, fotografert av Nicéphore Niépce i 1826