Fotografi/Blender

Fra Wikibøker – frie læremidler
Blender
Nikon-objektiv med lysstyrke 1:2 innstilt på blendertall 11
f/32 – liten blenderåpning og lang lukkertid
f/5 – stor blenderåpning og kort lukkertid

Blenderen er en mekanisme som regulerer lysmengden som slippes gjennom et kameraobjektiv . Blenderen består vanligvis av et antall tynne metallblad som sammen former en tilnærmet sirkulær åpning av variable størrelse.

Selve blenderåpningen angis som et forholdstall mellom objektivets brennvidde og diameteren på den aktuelle lysåpningen. Blenderverdien skrives som f-verdier, for eksempel f/2,8 eller 1:2,8. Den laveste f-verdi som et objektiv kan ha, og som oppnås når blenderen står vidåpen, kalles objektivets lysstyrke. Herfra kan blenderåpningen reduseres i faste trinn, der hvert trinn gir halv lysmengde av det foregående. Lysmengden som slipper gjennom objektivet påvirkes av brennvidden. Vanligvis vil derfor et zoom-objektiv ha variabel lysstyrke, for eksempel f/2,8 - f/4,2 (henholdsvis ved minste og største brennvidde)

Den totale lysmengden som passerer gjennom objektivet og når bildesensoren (filmen) er avhengig av en en kombinasjon av lukkerhastighet og blenderåpning, slik at ett trinn til høyre på blenderen utjevnes med ett trinn til venstre på lukkeren. Resultatet blir likevel ikke det samme. En stor blenderåpning gir liten dybdeskarphet i bildet, og dybdeskarpheten øker med minkende blenderåpning.

Diagram som viser minkende blenderåpninger med tilhørende f-verdier

Blender-Wikipedia.no