Hopp til innhold

Formelsamling/Mekanikk

Fra Wikibøker – frie læremidler

Tilbake til formelsamling


Fart:


Akselerasjon:


Vinkelfart:


Bevegelseslikning ved konstant fart:
Bevegelseslikninger ved konstant akselerasjon:


Newtons 1. lov:


Newtons 2. lov:


Tyngde:


Arbeid:


Effekt:


Bevegelsesmengde:


Impuls:


Impulsloven:
Bevaring av bevegelsesmengde:


Trykk:


Massetetthet:


Virkningsgrad:


Kinetisk energi (translatorisk):


Arbeid og kinetisk energi:Potensiell energi i tyngdefelt:


Bevaring av energi i tyngdefelt:


Glidefriksjon:


Sentripetalakselerasjon:


Newtons gravitasjonslov:


Potensiell energi i gravitasjonsfelt:


Gravitasjonsfeltstytke:


Oppdrift: