Formelsamling/Derivasjon

Fra Wikibøker – frie læremidler

Tilbake til formelsamling


Defenisjon av den deriverte


Regneregler
Konstant er en konstant
Kjerneregelen
Sum
Produkt
Kvotient
Potens

( er et reelt tall)

Kvadratrot
Sinusfunksjonen
Cosinusfunksjonen
Tangensfunksjonen

eller

Eksponental-

funksjonen

Eksponential-

funskjonen

Logaritme-

funksjonen