Færøysk/Forord

Fra Wikibøker – frie læremidler

Dette bokprosjektet ble påbegynt den 29. august 2009, og har som mål å skape et helhetlig, norskspråklig læreverk i færøysk språk. Færøysk er lite utbredt i Norge, og eksisterer ikke per i dag som undervisningsfag på noen skole i landet. For den som da måtte interessere seg for det færøyske språket, eller ønsker å benytte seg av det i undervisningssammenheng, blir da nødt til å forholde seg til utenlandske kilder på internett. Denne boken har altså som mål å gi et mest mulig komplett bilde av språket, og vil forhåpentligvis komme til nytte for den som lærer og den som lærer bort.

Boken er fritt lisensert, mer nøyaktig under lisensene Creative Commons 3.0 by-sa og GNU Free Documentation Licence. Dette betyr i klartekst at boken kan brukes fritt av hvem som helst og til hvilket som helst formål (også kommersielt), under forutsetning at bokens kilde, Wikibøker, krediteres slik at bokens forfattere også kollektivt blir det.