Hopp til innhold

Eget firma

Fra Wikibøker – frie læremidler

Eget firma

[rediger]

Start av firma

[rediger]

Formelle krav

[rediger]

Valg mellom aksjeselskap eller personlig firma volder kvaler for mange. Om du ikke starter med noe som kan påføre deg store økonomiske forpliktelser, så er det åpenbart enklest å starte med personlig firma. Da kan du faktisk bare sette i gang og så tenke på formalitetene etter hvert. Skal man starte med risikofylte oppgaver, bør man ha aksjeselskap, ved personlig firmaer (enkeltmannsforetak) kan man bli stilt ansvarlig med hele sin formue, hus, bil, hytte og så videre. • Ved AS vil ofte banker og kreditorene forlange garantier av små firmaer, så det kan likevel bli nødvendig å pantsette huset. • Hvis man har ”skrevet alt over på kona” for å sikre seg mot kreditorene, stiller man tynt ved skillsmisser. Mange rettssaker har gitt klargjort at man ikke kan komme tilbake å si at ”det var bare proforma”. • Aksjeselskap må ha en revisor, enkeltmannsforetak kan selv bestemme hvordan han vil føre regnskapet og må først ha revisor når omsetningen blir større enn fem millioner. • Underskudd i personlig firma kan trekkes fra i eventuell lønn, i AS blir underskudd bare akkumulert og kan trekkes fra i senere års overskudd.

NUF-Norskregistrert Utenlandsk Foretak skal også registreres og har samme forpliktelser som et AS, men man slipper kravet til aksjekapital og revisor. Aksjeselskaper og enkeltmannsforetak som driver med handel eller sysselsetter mer enn 5 ansatte, skal registreres i Brønnøysund-registeret (Foretaksregisteret). Dette bør uansett gjøres når virksomheten blir mer enn en hobby. På Foretaksregisteret får du gratis brosjyrer og skjemaer for registrering av firma, her finner du oppdatert informasjon om formelle krav, skjemaer og priser for å starte og registrere bedrifter og næringsdrivende AltInn gir deg svar på de vanligste spørsmålene om regler for å starte og drive egen bedrift. Det er en informasjonstjeneste fra de fem statlige etatene som har ansvaret for de reglene næringsdrivende må følge. Se også Norge her finnes søkemotor for dokumenter fra kommunale og statlige nettsteder. Departementenes egen informasjonstjeneste finner du på Regjeringen og skatteetaten finner du naturligvis på Skatteetaten. De har brosjyrer som forteller om skattetrekk, forskuddsskatt for næringsdrivende og så videre. Disse tipsene kommer fra TransLogic.

Du kan når som helst omdanne et personlig firma til aksjeselskap. Det foregår ved at det opprettes et nytt selskap, som eventuelt benytter samme navn. Deretter kan man slette det gamle. En person kan ha samtlige aksjer i firmaet. Du vil av og til støte på uttrykket “juridisk person”. Det betyr firma, organisasjon, institusjon etc. som kan ha formue, gjeld og inngå kontrakter på samme måte som en fysisk person.

Med personlig firma skal du kontakte likningskontoret for å få utskrevet forskuddsskatt fire ganger i året. For ansatte skal forskuddstrekk betales seks ganger i året. Skattetrekk skal settes inn på en egen skattetrekkskonto samtidig som den ansatte får lønn. Det er meget alvorlig ikke å sette av penger til skattetrekk! Dette er den ansattes penger og arbeidsgivere blir dømt for underslag hvis de slurver med dette, eller bruker skattetrekkspengene til andre utgifter i firmaer. I prinsippet er alle utgifter til inntekts ervervelse fratrekkbare på selvangivelsen. Reiser du for å besøke messer og forretningsforbindelser i Østen eller USA, kan reiseutgiftene trekkes fra. Når du er ansatt i eget aksjeselskap, er det kurant å trekke fra diett og kilometergodtgjørelse. Hvis du har personlig firma, kan det ofte være vanskelig å få forståelse fra det lokale likningskontor. Det samme gjelder ansettelse av barn og ektefelle i virksomheten. Hvis det er flere personer som skal starte firmaet, men ikke ønsker å ta steget til aksjeselskap, kan man danne et ansvarlig selskap. Dette er typisk for folk med samme yrke som har kontorfellesskap, for eksempel tannleger, kiropraktorer eller konsulenter. Man kan velge delt ansvar, hvor hver person kun hefter for sin del av fellesskapets gjeld eller uten delt ansvar hvor hver og en er ansvarlig for hele selskapets forpliktelser. Det siste kan skape problemer fordi kreditorer kan gå på den som har penger, uansett hvem av deltakerne som pådro seg forpliktelsen.

Det er ca 200 000 enkeltmannsforetak i Norge, litt over 100 000 aksjeselskap og omtrent 20 000 ansvarlige selskap. Det kommer av at det er enkelt å starte et personlig firma, og de fleste pådrar seg ikke store økonomiske forpliktelsene. En tommelregel er at når omsetningen begynner å nærme seg en million kroner kan man vurdere å gå over fra personlig firma til aksjeselskap. Ta kontakt med din kommunes næringskontor, Næringsdepartementet eller Statens informasjons-tjeneste. Der får du oppdatert brosjyremateriell som viser hvilke rent formelle ting du må gjøre for å starte og registrere et firma. De fleste vil finne at NHO som organisasjon hovedsakelig ivaretar de større bedriftenes interesser. Bedriftsforbundet er stiftet for å samle de små og mellomstore bedriftene.

Aksjeselskap

[rediger]

For å starte aksjeselskap skal det lages vedtekter, stiftelsesdokument, avholdes generalforsamling osv. Det er unødvendig å betale en konsulent eller advokat for å gjøre den jobben. Tidligere var det krav om en aksjekapital på kr 100000,- for å starte AS. Nå er det kravet senket til kr 30000,- slik at det skal bli lettere å starte opp et slikt selskap. Få tak i en flink revisor, så har han en oppskrift du kan benytte. Det tar bare et par timer foran PC'en å lage de nødvendige dokumenter. Det første du lager er stiftelsesdokumentet, det skal minimum inneholde: 1) Navn på firmaet. Firmanavnet er viktig. Bruk tid på å finne det rette. Sjekk med Brønnøysundregisteret at navnet er ledig. Når du har personlig firma, må ditt navn være en del av navnet, men du behøver ikke bruke det til vanlig. InstallasjonsService Hans Jacobsen kan til daglig hete InstallasjonsService. Trygg Trafikk og RFSU (Riksforbundet For Seksuell Opplysning) er begge private firmaer, meget oppfinnsomt. Vær forsiktig med å velge beskrivende navn, slike som Elektroimportøren eller Radiospesialisten hvis du ikke er helt sikker på at det er det du kommer til å holde på med om ti år. Da er FlexWeb AS et bedre valg, da det sier noe om tema men ikke bundet til teknologi (som f.eks HTMLfirmaet AS ville vært). Norsk Språkråd har gitt ut lister over gode norske navn. Unngå æ, ø og å i firmanavnet og tenk på hvordan navnet virker på Internett og i utlandet; Toten transport møter overraskende blikk i Tyskland (betyr dødstransporten på tysk). 2) Navn på kommunen hvor kontoret ligger. 3) Selskapets formål. Lag dette punktet omfattende, slik at det ikke senere skaper begrensninger hvis driften endres. 4) Størrelse på aksjekapital, antall aksjer og deres pålydende. Mange tror at aksjeinnskuddet må bli stående på en konto. Dette er ikke riktig; den skal innbetales, og deretter kan man bruke den til firmaets drift. Man kan skyte inn formuesgjenstander i stedet for penger, men det er plundrete og frarådes. 5) Maksimalt og minimalt antall styremedlemmer. 6) Hvilke saker skal behandles på generalforsamlingen.

Skattemessig har man vesentlig større frihet til å disponere overskuddet i et aksjeselskap enn i et personlig. Hvis du er ansatt i ditt eget as, har du full dekning under folketrygden. Hvis firmaet går dårlig, så får du kun arbeidsledighetstrygd av arbeidsinntekt ikke av næringsinntekt. En selvstendig næringsdrivende som ønsker samme vern som det en ansatt har, må tegne egen forsikring eller tilleggstrygd. Hvis firmaet går godt, og du skiller deg så bør du ha særeie, ellers har ektefellen krav på halve bedriften.

Dokumenter

[rediger]

Følgende dokumenter skal firmaet legge frem for revisor og myndigheter. De fleste av disse oppgavene kommer direkte fra et enkelt regnskapsprogram til et par tusen kroner. Samtlige bilag sortert etter nummer Kontoplan Bilagsjournal Hovedbok Saldoliste Balanserapport Resultatrapport Liste over debitorer og kreditorer Vareopptellingsliste Lønns- og trekkoppgave Følgeskriv til lønns- og trekkoppgave Styrets årsberetning etter tilbakemelding fra revisor Kopi av skatteavregning skal sendes til revisor Oppgave over MVA og lønn sendes annenhver måned til skattefogden

Et regnskapsfirma kan ta jobben med å føre inn alle bilagene i regnskapet. Moderne programmer gjør at du selv kan utføre den jobben på en PC, men du må vurdere om din tid best kan anvendes til dette eller til å tjene penger. Fakturering og purring vil du vanligvis være best tjent med å gjøre selv, og faktureringsprogram kan være frittstående eller integrert i regnskapsprogrammet.