Diskusjon:Veiledning/Undervisningsopplegg om veiledning i høyere utdanning

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Forslag til øvelser man kunne dokumentert i større detalj[rediger]

Her har jeg noen forslag til mulige øvelser som kunne vært beskrevet i større detalj. Ideene stammer i hovedsak fra boka til Carson og Birkeland (2009):

Rollespill der lærer demonstrerer ulike veiledningsferdigheter[rediger]

Modellæring i opplæringen innenfor veiledning. Her kan læreren være modell når hun skal demonstrere hvordan veiledningsferdighetene kan utføres. Man må imidlertid være forsiktig med å foreskrive en riktig måte å gjøre det på (Carson og Birkeland 2009: 36). Det er spennende når læreren viser veiledningsferdighetene ved å være veileder og en student er veisøker. Spesielt lærerikt er det når læreren stopper opp og begrunner valgene sine og er åpen for innspill fra studentene. Læreren bytter også stol med studenten som blir veileder, mans læreren selv blir veisøker. Det lærer vi mye av (ibid: 36-37). Det er også mulig at to lærere kan demonstrere veiledningsferdigheter eller en lærer kan gjøre dette sammen med sine studenter.

Øve seg på å lage sirkulære spørsmål på basis av veiledningsgrunnlag[rediger]

Studentene kan øve seg på å lage slike sirkulære spørsmål i forhold til et veiledningsgrunnlag som en medstudent har skrevet. Hvordan skulle et slikt opplegg vært organisert

Bruk av reflekterende team i en øvelse[rediger]

Eksempel på systematisk veiledningsmetode i gruppe (Carson og Birkeland 2009: 110-112). Reflekterende team har sitt utspring i familieterapi. Metoden kan også benyttes i veiledningssammenheng, for eksempel i kollega- og studentveiledning (ibid: 112-114).

Hvor mye skal man trene veiledningsferdigheter på et kurs?[rediger]

Noen grunnleggende spørsmål knyttet til det veiledningsdidaktiske innholdet? Hvor mye tid skal man bruke på trening av veiledningsferdigheter? Er slik trening med på å undergrave den dialogpedagogiske tilnærmingen (ligger det nærmere mesterlære) eller kan man heller se på dette som en del av en trening fra å være nybegynner (regelstyrt) til å bli ekspert.