Diskusjon:Musikk/Videoressurser om musikkinstrumenter

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Vi startet arbeidet med å sjekke alle linkene som lå ute på siden. Noen av linkene ble byttet ut, men de fleste synes vi var helt greie. Vi fjernet også linker som ikke fungerte.

De instrumentene vi valgte å beholde mener vi er relevante til læreplanen. Fra 1. trinn til 10. trinn som sier: • 2.trinn.Gjenkjenne lyden av og kunne navn på noen instrumenter. • 4.trinn. Gjenkjenne lyden av og navngi sentrale blåse-, strenge- og slagverkinstrumenter • 7.trinn. Gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene • 7.trinn. Improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre • 10. trinn. Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere

Dermed føler vi at alle punktene i læreplanen er dekket. Utvalget er stort, men siden er tenkt for hele barne- og ungdomstrinnet, og kan derfor differansieres etter hvilket trinn du underviser på. Flere av videoene hadde barn med som aktører. Vi tror at dette kan være motiverende for elevene når de ser barn på egen alder. Vi har også valgt å redigere siden for at den skal bli mer oversiktlig og innbydende. Vi har laget litt mer luft mellom avsnittene, og lagt inn noen relevante bilder til teksten. I tillegg til videoene la vi inn en link til Wikipedia etter hvert instrument.