Diskusjon:Musikk/Videoressurser om dans

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Videoressurser om «dans i skolen»

Det første vi gjorde var å gå gjennom siden for å se gjennom hva som var bra og hva som burde endres. Vi startet med å legge til flere kompetansemål fra LK06, da dette var litt tynt fra før av. Deretter satte vi i gang med å se gjennom de linkene med videoer som allerede lå ute. Filmene var fra ulike steder og settinger, men det syntes vi var helt greit. Vi fjernet noen videoer med veldig dårlig kvalitet, og la til andre alternativer som vi syntes var bedre. Fortsatt mener vi at enkelte av videoene kanskje ikke er av aller beste kvalitet, men man får i hvert fall et tydelig inntrykk av hvordan dansen er.

I tillegg la vi helt på slutten til en egen boks med «opplæringsvideoer» med video og beskrivelse (trinn for trinn), der alt var fra samme nettside.

Videre la vi til flere kategorier som vi mener manglet, som Hip hop. Vi la også til noen litt mer «moderne» danser som er morsomme å bruke i skolen, som «glow» og VM – dansen.

Avslutningsvis ryddet vi opp på siden med beskrivelser og overskrifter, og systematiserte deretter de ulike dansekategoriene i egne «bokser».

Vi håper at denne ressurssiden om dans kan være til god hjelp for lærere som skal lære bort dans i sin undervisning, og mener at siden skal kunne dekke et bredt spekter med ulike dansetradisjoner. Vi har både tatt hensyn til kunnskapsløftets kompetansemål, men også forsøkt å få med de aller fleste «tradisjonelle» danser.